تلفن همراه

5 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی صفادشت، شهید توکلی، شهید صالح طبری، پارک فناوری اطلاعات و گیلاوند از تاریخ 31 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات صفادشت با پیش شماره 6543 در محدوده این مرکز به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است .
 
براساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابراتی شهید توکلی و شهید صالح طبری از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت و در مراکز مخابراتی پارک فناوری اطلاعات و گیلاوند از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود .
 

​​