تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید باکری توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهید باکری از تاریخ ششم مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید باکری از ساعت 24 به مدت 8 ساعت دچار اختلال می شود .
 

​​