تلفن همراه

مرکز مخابرات امام علی فشم توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات امام علی از تاریخ هفتم مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات امام علی فشم از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود .
 

​​