تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید عاطف توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عاطف از تاریخ 11 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 7670، 7671، 7776 در محدوده خیابان های 174 غربی ، اتوبان باقری، فرجام، زرین به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​