تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مراکز مخابراتی شهید بابایی و شهید حکمت شعار از تاریخ 13 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابراتی شهید بابایی و شهید حکمت شعار از ساعت 1 بامداد به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​