تلفن همراه

اختلال سامانه 2000

سامانه خدمات غیر حضوری و پرداخت قبوض 2000 شرکت مخابرات ایران، به منظور ارتقاء سرور و بهینه سازی زیرساخت ها، با اختلال همراه است.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای طرح ارتقاء سرور، بهینه سازی زیرساخت ها و جابجایی تجهیزات در سامانه خدمات غیر حضوری و پرداخت قبوض 2000 ، این سامانه در تاریخ 19 مهرماه از ساعت 18 الی 22 با اختلال همراه خواهد بود.
 

​​