فناوری اطلاعات

ثبت ازدواج الکترونیکی شد

منبع: پیوست
 
رئیس کانون سردفتران خبر از ثبت‌ الکترونیکی ازدواج داد.
 
 با فعال شدن ثبت الکترونیکی ازدواج دفاتر سنتی ازدواج حذف خواهد شد و فرایند ۱۰۰ ساله ثبت ازدواج تغییر می‌کند.
 
ثبت ازدواج از سال ۱۳۱۱ در دفاتر رسمی اجباری شد و از آن زمان تا کنون تمامی ازدواج‌ها و طلاق‌ها در دفاتر رسمی ثبت شده است حال پس از تقریبا ۱۰۰ سال این فرایند تغییر کرده است و این فرایند الکترونیکی شده است.
 
علی مظفری در گفت‌وگو با صدا و سیما اعلام کرده است که با ثبت الکترونیکی ازدواج، بعد از امضای سند ازدواج، اثر انگشت زوجین در سامانه ثبت می‌شود و سند ازدواج در اختیار زوجین قرار خواهد گرفت.
 
از زمان اجباری شدن ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی، از فروردین ماه ۱۳۱۱ تمامی ازدواج‌ها از سوی دفاتر اسناد رسمی در دفاتر مخصوصی ثبت و ضبط می‌شد و اثر انگشت افراد روی این دفاتر نگهداری می‌شد حال فرایندی ایجاد شده است تا دفاتر ثبت ازدواج حذف و ازدواج افراد در سامانه‌ ثبت ازدواج نگهداری و ضبط شود.
 
در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده به تصویب رسیده است و از فروردین ماه ۱۳۰۸ ثبت ازدواج و طلاق از طریق دفاتر اسناد رسمی آغاز شد اما تا زمان ۱۳۱۱ بسیاری از وقایع ازدواج در دفاتر ثبت نمی‌شد و همچنان روی برگه‌های کاغذ از سوی افراد معتمد ثبت می‌شد.

​​