تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید محلاتی و شهید عاطف از تاریخ 26 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های2244 الی 2249، 2219 در محدوده خیابان های پیروز شفیعی بلوار یاران به مدت 48 ساعت و مخابرات شهید عاطف با پیش شماره 7770 الی 7774، 7786 الی 7788 ، 7729، 7670، 7671، 7776  در محدوده خیابان های 174 غربی، 12 متری شقایق، فرجام، اتوبان باقری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​