تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید غریبی و رودهن از تاریخ 27 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش شماره های 2220 الی 2223، 2267 الی 2269، 2239، 2665، 2676، 2635، 2642 در محدوده خیابان های بهمن پور، حقیقت و مخابرات رودهن با پیش شماره 7652، 7653  در محدوده مهرآباد، شهید صادقیان، یلقان دره (شهرک گل بهار) به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​