تلفن همراه

توسعه در مرکز مخابرات شهید غریبی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید غریبی از تاریخ 29 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش شماره های 2220 الی 2224، 2267 الی 2269، 2239، 2665، 2676، 2635 و 2642 در محدوده خیابان اشکستان پور به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​