تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید منتظری و شهید نواب صفوی از تاریخ 11 آبان ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید منتظری با پیش شماره های 5590 الی 5593، 5595 و 5597 در محدوده خیابان رازی، صابونیها، شهید کریمی شیرازی و شهید احمد قمی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید نواب صفوی از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​