فناوری اطلاعات

استفاده از پرداخت اینترنتی با تعداد سایت‌های 4G رابطه مستقیم دارد

منبع: پیوست
 
مقایسه آمارهای رگولاتوری و شاپرک نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای پذیرش اینترنتی برای پرداخت الکترونیکی، علاوه بر ضریب نفوذ اینترنت در هر استان، رابطه مستقیمی با تعداد سایت‌های 4G در آن استان دارد.
 
 پرداخت‌های الکترونیکی با استفاده از تلفن همراه، به دو روش استفاده از اینترنت همراه و کدهای USSD انجام می‌شود. مقایسه آمارها ضریب نفوذ اینترنت و روش پرداخت الکترونیکی نشان می‌دهد نه تنها ضریب نفوذ اینترنت در این زمینه موثر است، بلکه تعداد سایت‌های 4G در استان‌ها نیز مهم است و استان‌هایی که نسل ۴ تلفن همراه در آنها کمتر توسعه یافته، بیشتر از USSD برای انجام امور مالی و بانکی خود استفاده می‌کنند.
 
آمارهای دوره‌ای شاپرک نشان می‌دهد در مهر ماه سال جاری در حدود دو سوم استان‌های کشور، استفاده از کدهای دستوری (USSD) برای انجام امور بانکی، بیشتر از اینترنت همراه است. با توجه به اینکه استفاده از اینترنت همراه منوط به داشتن تلفن همراه هوشمند است؛ اما با تمامی گوشی‌های می‌توان از USSD استفاده کرد، می‌توان دید در استان‌هایی که اینترنت همراه ضریب نفوذ کمتری دارد، پرداخت اینترنتی نیز کمتر از دیگر استان‌ها است.
 
ضریب نفوذ اینترنت و پرداخت اینترنتی
براساس آمارهای رگولاتوری، در پایان شهریور ماه سال جاری، متوسط ضریب نفوذ اینترنت همراه در کشور به ۱۰۶ درصد رسیده است. مقایسه ضریب نفوذ اینترنت همراه در استان‌های مختلف با استفاده از ابزارهای پرداخت، نشان می‌دهد در بیشتر استان‌هایی که ضریب نفوذ اینترنت همراه کمتر از میانگین کشوری است، ابزار USSD نیز فراگیری بیشتری دارد.
 
 
مقایسه ضریب نفوذ اینترنت همراه در استان‌ها با استفاده از روش‌های پرداخت الکترونیکی/منابع: گزارش فصلی رگولاتوری و گزارش ماهانه شاپرک
نگاهی به جایگاه استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان، رضوی و فارس و… نشان می‌دهد دلیل استفاده بیشتر از یک روش برای انجام امور مالی با تلفن همراه، تنها به ضریب نفوذ اینترنت مربوط نیست و باید شاخص‌های دیگری را نیز در نظر گرفت.
 
تاثیر 4G بر پرداخت اینترنتی
یکی از شاخص‌هایی که در استفاده از تلفن همراه هوشمند موثر است، درآمد خانواده‌ها است که در استان‌های برخوردارتر مانند تهران، سرانه استفاده از این ابزار بیشتر است. با این وجود شاخص دیگری که در این زمینه تاثیر دارد، فناوری‌ای است که از آن برای اینترنت همراه استفاده می‌شود.از سوی دیگر در استان خراسان شمالی، فاصله زیادی میان نسل‌های ۳ و ۴ با نسل ۲ دیده می‌شود و گرچه ضریب نفوذ اینترنت همراه در این استان بالا است؛ اما تعداد کم سایت‌های ارائه دهنده اینترنت، کیفیت را با چالش مواجه کرده است.
 
 
تفکیک سایت‌های تلفن همراه با توجه به ارائه اینترنت همراه/منبع: گزارش فصلی رگولاتوری
در برخی از استان‌ها مانند آذربایجان غربی و خراسان‌های شمالی و جنوبی، تعداد سایت‌های نسل ۲ از مجموع سایت‌های 3G‌ و 4G بیشتر است. در استان سیستان و بلوچستان نیز این فاصله دیده می‌شود و در ضمن، کمترین ضریب نفوذ اینترنت همراه وجود دارد؛ با این حال جایگاه این استان در استفاده از ابزارهای اینترنتی، تا میانه جدول بالا آماده است که دلیل آن را می‌توان در تعداد سایت‌های 4G این استان دانست که از سایت‌های 3G بیشتر است.
 
برای محاسبه ضریب نفوذ اینترنت، مجموع دسترسی‌های 3G‌ و 4G در نظر گرفته می‌شود؛ اما با توجه به کیفیتی که اینترنت 3G به مشترکان می‌دهد، می‌توان گفت مشترکان زیادی تمایل به استفاده از آن ندارند. هرچند هنوز در بیشتر استان‌های کشور تعداد سایت‌های نسل ۳ بیشتر از نسل ۴ است؛ اما در برخی از استان‌ها فاصله تعداد سایت‌های 3G‌ با 4G زیاد است.
 
 
تفکیک سایت‌های تلفن همراه در استان‌های مختلف/منبع: گزارش فصلی رگولاتوری
استان‌های خراسان رضوی و فارس نیز گرچه ضریب نفوذ کمتر از میانگین کشوری دارند؛ اما تعداد سایت‌های 4G در آنها به گونه‌ای است که باعث افزایش استفاده از ابزارهای اینترنتی شده است.
 
آمارهای رگولاتوری نشان می‌دهد در نیمه اول امسال تعداد مشترکان 3G در هر ۳ اپراتور تلفن همراه کشور کمتر از پایان سال گذشته بوده و در مقابل تعداد مشترکان 4G افزایش یافته است.
 
در یک نگاه کلی می‌توان مشاهده کرد استان‌هایی که مجموع سایت‌های 3G و 4G در آنها فاصله بیشتری با تعداد سایت‌های 2G دارد در جدول استفاده از روش‌های پرداخت الکترونیکی در نیمه پایینی قرار دارند و از ابزارهای اینترنتی بیشتر استفاده می‌کنند؛ همچنین در استان‌هایی که تعداد سایت‌های 4G بیشتر از 3G است یا فاصله کمی با آن دارد، استفاده از اینترنت همراه، بیشتر است.

​​