تلفن همراه

5 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید محلاتی، شهید عاطف، ولیعصر(عج)،  شهید درزی و شهید نبوی از تاریخ 18 آبان ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های 2239 الی 2244 و 2219 در محدوده سوهانک خیابان شهید ازگلی و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7770 الی 7774، 7776، 7786 الی 7788، 7729، 7670 و 7671 در محدوده خیابان های دماوند، بلوار پروین و خالد اوغلی به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های 7750 الی 7753 و 7760 الی 7767 در محدوده خیابان های حسام زاده، بهارشیراز، شهید اقلیمی و دبیر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابرات شهید درزی و شهید نبوی از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​