تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید بخششی و شهرک دانش از تاریخ 19 آبان ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید بخششی با پیش شماره 6628 در محدوده زرنان، سه راه شهریار، شهرک دانش و مجتمع کوی صابر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهرک دانش از ساعت 2 بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​