تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید مفتح توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید مفتح از تاریخ 22 آبان ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش شماره های 2284 الی 2289، 2670 الی 2672 و 2664 در محدوده خیابان های خواجه عبدالله انصاری و تیسفون به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​