تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهدای هفتم تیر، شهریار و هجرت از تاریخ 23 آبان ماه آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش شماره های 8881 الی 8884، 8886، 8830 الی 8832، 8834، 8814 و 8607 در محدوده خیابان سلیمان خاطر و در مرکز مخابرات شهریار با پیش شماره 6596 در محدوده دهشاد بالا، دهشاد پایین و اتوبان تهران ساوه مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات هجرت از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​