تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات آیت اله ایروانی، شهید رمضانی و شیخ بهایی از تاریخ 24 آبان ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات آیت اله ایروانی با پیش شماره 5553 در محدوده روستای مهران آباد به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابرات شهید رمضانی و شیخ بهایی از ساعت 1 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​