تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید بهشتی، شهید فرداسدی و شهید رمضانی از تاریخ 26 آبان ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره های 8838 و 8840 الی 8847 در محدوده بزرگراه رسالت، صیاد شیرازی و خیابان های شهید قدوسی و شریعتی و در مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش شماره های 6600 الی 6609، 6615 و 6619 در محدوده خیابان های بلوار شهرداری، آیت الله دستغیب، کارون و شکاری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید رمضانی از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​