تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات ولیعصر(عج) و قدس از تاریخ اول آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های 7750 الی 7753 و 7760 الی 7767 در محدوده خیابان های ایثار غربی، بهار، جوادنیا و سرهنگ سازگار به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات قدس از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​