تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عرب سرخی، پردیس و فیروزکوه از تاریخ دوم آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3374 الی 3377 و 3337 الی 3339 در محدوده شهرری، خیابان های جوانمرد قصاب، مصطفی خمینی و بلوار کریمی، در مرکز مخابرات پردیس با پیش شماره 7621 در محدوده سیاسنگ، دانش 10 و 11 و در مرکز مخابرات فیروزکوه با پیش شماره 7642 در محدوده مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​