تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات یوسف آباد قوام و شهید آیت از تاریخ سوم آذر ماه آغاز می شود.
 
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات یوسف آباد قوام با پیش شماره 6558 در محدوده مرکز به مدت 48 ساعت و با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید آیت از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​