ویدیو

واکنش وزیر ارتباطات به استفاده از القاب تملق آمیز: دست من کجایش مبارک است؟


​​