September 26, 2005

به جای « جیتكس دوبی»، « الكامپ ایران» را آباد كنیم

خبرگزاری موج - حضور در نمایشگاه های بین المللی تخصصی خارج از كشور امری است بسیار مهم كه مطمئنا در معرفی تولید كنندگان ایرانی به بازارهای جهانی و ایجاد تعاملات بین المللی تاثیر بسزایی دارد .
به گزارش خبرگزاری موج، زمانی كه بر طبق آمار، ایران بزرگ ترین بازار ICT خاورمیانه را داراست ، دلایل بسیار محكمی ایجاد می شود كه بزرگ ترین نمایشگاه ICT منطقه نیز در ایران تشكیل شود اما به خاطر سود جویی های مختلف این مهم تا به حال به وقوع نپیوسته است و سالانه سرمایه عظیمی صرف حضور شركت های ایرانی و بازدید ایرانیان از نمایشگاه جیتكس در كشور امارات شده و سود سرشاری از ایران خارج می شود.
اینجاست كه تحریم نمایشگاه الكامپ یعنی تقویت نمایشگاهی به نام جیتكس كه عمده درآمد آن، بازار ایران است را به وجود می آورد.
نبود حمایت از تولید كننده ایرانی به قدری نهادینه شده است كه وقتی نمایشگاهی به نام الكامپ كه قرار بود روزی نمایانگر اقتدار ملی در زمینه ICT باشد برگزار می شود عده ای سود جو به دلیل عدم انتفاع مالی آن را تحریم كرده و برخی مسولان دولتی نیز به تبعیت از آنها خود را كنار كشیده و هیچ توجهی به آن نمی كنند.
اما در زمان برگزاری نمایشگاه جیتكس بودجه این مملكت كه بهتر بود برای تقویت برگزاری نمایشگاه ایرانی صرف شود خرج حضور همان افراد سودجو به بهانه معرفی الكامپ در جیتكس می شود.
آیا برگزاری الكامپ به عهده تحریم كنندگان الكامپ قبل گذاشته شده است كه برای معرفی به جیتكس می روند ؟
از همین رو است كه از راه سرمایه های ایرانیان منطقه جبل علی به سریع ترین منطقه آزاد از نظر رشد و دوبی به هاب منطقه و جیتكس به بزرگ ترین نمایشگاه ICT خاورمیانه تبدیل می شود و الكامپ هنوز مهجور مانده است .
باز هم با تایید تعاملات جهانی و حضور در بازارهای خارجی این سوال مطرح می شود كه آیا بهتر نیست همین دستگاه های دولتی ( وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، شورای عالی اطلاع رسانی ، شورای عالی انفورماتیك ، مركز صنایع نوین ) كه هزینه و سرمایه حضور در نمایشگاه های بین المللی را تقبل می كنند توجهی بیش از این به الكامپ ایرانی داشته باشند كه روزی قرار بود محلی برای معرفی صنعت و تولید ایرانی به جهان و نمایانگر غرور و اقتدار ملی باشد ؟
سندیكای تولید كنندگان فن آوری اطلاعات با همراهی مجمع تشكل های ICT با تاكید بر اهمیت و لزوم حضور در بازارهای جهانی اولویت را در برگزاری نمایشگاهی بزرگ و تخصصی در داخل كشور می داند و به همین سبب طی ماه های پس از برگزاری الكامپ یازدهم و با مكاتبات و دیدارهای متعدد در تلاش است با كمك شركت سهامی نمایشگاههای بین المللی ، الكامپ قدرتمند و مایه مباهات وسربلندی صنعت ICT ایران و تولید كنندگان و وارد كنندگان ایرانی در كنار شركت های خارجی را ایجاد كند .

Posted by manager at 06:06 PM | Comments (0)

September 24, 2005

قابل توجه راهیان دور دوم WSIS تونس

عباس پورخصالیان - پروژه ای به نام "محتوا سازان حرفه ای،بر گودال دیجیتالی ،پل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍زنند!"


1- درعصر اطلاعات و در متون مربوط به "چكاد جهانی پیرامون جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اطلاعات " (WSIS ) منظور از محتوا سازان حرفه ای یا : Conent Professionals كسانی هستند كه دست اندر كار تهیه و تدوین و نگهداری و بهره بردای اطلاعات هستند مانند:


آرشیو داران (archivists)
دانشمندان و پژوهش گران عرصه علم و فناوری
كتاب داران و اطلاع رسانان كتابخانه ها و...
روزنامه نگاران،گزارشگران و خبرنگاران حرفه ای.

2- "جامعه‌ی اطلاعات" به عنوان اسم خاص نام یك جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ملی یا اجتماع بومی نیست بلكه نام برنامه ای است جهانی برای استفاده‌ی بهینه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات ،به منظور پل زدن بر شكاف دیجیتالی در سطح جهان!


3- مبارزه علیه شكاف دیجیتالی،فاصله‌ی دیجیتالی ،گسل دیجیتالی،گودال دیجیتالی و سایرمعادل‌هایی كه ما،فارسی زبانان،برای یك اصطلاحDigital Divide،ساخته‌ایم.یكی از اهداف مهم چكاد جهانی پیرامون جامعه‌ی اطلاعاتWSIS)) است. اما پرسش اصلی این است كه پل سازان برشكاف دیجیتالی،چه كسانی هستند:
* مخابراتی ‌هایی كه شبكه سازند؟ مانند شركت ارتباطات زیر ساخت ؟


* فراهم آوران سرویس ‌های مخابراتی ؟مانند شركت مخابرات استان تهران ؟


* فراهم آوران مضامین یعنی محتوا سازان ؟


* یا كسانی دیگر؟


4- شكاف دیجیتالی در عصر اطلاعات در نهایت یك وضعیت انسانی است میان برخورداران و محرومان از اطلاعات ! وجود این شكاف در بین كشور‌های شمال و جنوب ، دردرون هر كشور ودرهر شركت، میان شهرنشینان وروستائیان ،زنان ومردان،جوانان وسالمندان ،دارایان و نادارایان،بی سوادان وبا سوادان فاقد سواد دیجیتالی ،بزرگترین مانع بر سر راه تحقق برنامه‌ی عملWSIS است ولذا نهادهای بسیاری در سطح جهان ،مشغول برنامه ریزی برای رفع آن یا كاستن از آن و در نهایت پل زدن بر روی آنها هستند.
5- یونسكو و شاخه‌های قاره‌ای و ملی آن ، از جمله نهادهایی هستند كه هدف خود را پل سازی بر گودال دیجیتالی میان انسانها و جوامع بشری ،قرار داده اند.یكی از آنها ECHO است كه اختصاری برای عبارت زیر است: European Culture Heritage Online وبگاه یا نشانی اینترنتی ECHO نیز به قرار زیر است:
WWW. Echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHO/home


یاری گران ECHO،كمیسیون اتحادیه‌ی اروپا و كشور سوئیس به علاوه موسسه ماكس پلانك (در آلمان ) و حدود یك دوجین شریك راهبردی این موسسه هستند.اما مهم تر از فعالیت ECHO،كار كمیسیون سوئیس برای یونسكو (SCU) است .


در نام این كمیسیون ، اگر چه "سوئیس" آمده است اما كمیسیونی بین المللی است متشكل از چهار نهاد بین المللی زیر:


*شورای بین المللی برای علم (ICSU)


*فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسه ‌های مربوط به كتابخانه هاIFLA) )


*شورای بین المللی آرشیوها(ICA)


*فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ)


6- اعضا و نمایندگان این چهار نهاد بین المللی ،تلاش وكوشش هماهنگ خود را برای پل زدن بر گودال دیجیتالی در سراسر جهان ،از سال 2002 شروع كرده اند و برای خود پروژه ای را تعریف كرده اند با نام:
" محتوا سازان حرفه ای ،بر گودال دیجیتالی،پل می زنند یا Content Professionals Bridge the Digital Divide " و به این ترتیب ،رسالت خود را در WSIS،پل سازی برای رفع یا كاهش گودال دیجیتالی ،می دانند.
7- پروژه‌ی آزمایشی SCU (كمیسیون سوئیس برای یونسكو)، دارای پنج مرحله است:
*مرحله ی نخست این پروژه ‌ی آزمایشی،پژوهشی بود كه توسط دانشگاه "لوگانو" (سوئیس) پیش از برگزاری WSIS انجام شد و در آن به موارد زیر اشاره شده بود: فعالیت ها و برنامه ها ،موانع و مشكلاتی كه محتوا سازان حرفه ای در كشور های عقب افتاده با آن ها مواجه اند تا گودال دیجیتالی را برطرف كنند،شرایطی كه باید به وجود آوردند تا وسایل مشاركت در اطلاعات و دانش به تسهیم گذاشته را گرد آورند و به كار گیرند ،شاخص هایی كه به یاری آن ها می توانند عمل كرد خود را ازرزیابی كنند و آمادگی خود را برای همكاری بین المللی وارتقای مهارت ها در زمینه های حرفه ای خود بسنجند.
( گزارشی از این پژوهش را می توانید در وبگاه زیر بیابید:


www.unesco.ch/actual-f/weltgipfel2003-f.htm


*مرحله ی دوم این پروژه آزمایشی ،مبتنی بر پژوهش مذكور ،برنامه ریزی های اولیه ی بود كه توسط چهار نهاد بین المللی مذكور(IFJ,ICA,IFLA,ICSU) پیش از برگزاری WSIS ارائه شد.


*مرحله سوم ،گرد آوری سرمایه ی لازم را برای انجام پروژه بود كه این كار نیز بی درنگ پس از برگزاری WSIS انجام گرفت .


*مرحله ی چهارم اجرای برنامه هایی در سالهای 2004و2005در شماری ازكشور های عقب افتاده بود كه تا ژوئن 2005 ادامه داشت.


*مرحله ی پنجم ارزیابی پروژه است كه نتایج آن در نوامبر سال2005 در دور دوم چكاد جهانی پیرامون جامعه ی اطلاعات (WSIS ) در تونس منعكس خواهد شد.


8- در نتیجه ی این پروژه ی آزمایشی ، نقش محتوا سازان حرفه ای در پل زدن بر گودال دیجیتالی ،سنجیده می گردد و محتوا سازان حرفه ای در جهان سوم ، برای ایفای موفقیت آمیز این نقش ، آماده تربیت و پرورانده می شوند.
پس گزارش نهایی این پروژه را در تونس ودر دور دوم WSIS پی گیری كنید!یعنی تنها سه ماه دیگر!


9- صورت باز اختصارات این مقاله عبارت اند از:
WSIS: World Summit on In formation Society


ECHO:European Culture Heritage Online


ISCU:International Council for Science


IFLA :Intnl Federation of Library Associations and Institutions


ICA: Itn’l Council on Archives


IFJ: Intn’l Federation of Jounalists


منبع:www.tcwmagazine.com

Posted by manager at 11:21 PM | Comments (0)

آغاز سال تحصیلی و نیازهای اینترنتی مراکز آموزشی

هموطن-علی محمدآقا زمانی- همواره آغاز سال تحصیلی در مراکز علمی ، با نشاط و بررسی دگردیسی فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی سال های گذشته همراه است که می تواند بستر را برای در اختیار داشتن یک سال تحصیلی موفق فراهم کند. موضوع این یادداشت نیز همان طور که در تیتر عنوان شده است ، یادآوری به روز رسانی نیازهای اینترنتی مراکز آموزشی کشور توسط مسئولان ذیربط است .
در سال تحصیلی جدید ، همان طور که در ماه های پیش عنوان شده بود ، ده ها مدرسه به صورت الکترونیکی فعالیت می کنند و قرار است نتیجه کارکرد این مدارس و دانش اموزانش ، در صورت رضایت بخشی و حصول استانداردهای لازم ، به کل کشور بسط داده شود. از سویی دیگر ، هزاران تن از دانشجویان کشور که موفق شدند در دوره دانش پذیری یا دانشجوی رسمی دانشگاه های ارائه کننده دوره های اموزش الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و ارشد پذیرفته شوند ، آغاز سال تحصیلی را از طریق رسانه اینترنت جشن می گیرند.
دانشگاه های علم و صنعت ، شیراز ، امیرکبیر و حدیث ، از جمله دانشگاه های ارائه دهنده آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی هستند. اگر چه از زمان روی کار آمدن دولت جدید ، 2 ماه نمی گذرد ، اما بسترهای لازم برای گسترش مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مهیا است و ظرفیت سازی های صورت گرفته در دولت خاتمی ، غیر قابل اجتناب است . آن چه در زمینه گسترش و توسعه فراگیر ICT در مراکز آموزشی کشور باید مورد توجه قرار بگیرد ، توجه به اصول 5 گانه ذیل است :


1-ایجاد مرکز مدیریت امور فناوری اطلاعات در دانشگاهها و مراکز آموزشی


2-جلب کمک های مردمی جهت توسعه فناوری روز در مراکز آموزشی


3-حمایت انجمن صنفی کارفرمایان شبکه های اطلاع رسانی به ارائه خدمات اینترنت ارزان و گسترده در مراکز آموزش عالی


4-ارائه تسهیلات سازمان امور مالیاتی کشور در جهت بخشودگی درصدی از مالیات سالانه به کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات به دانشگاه ها و مراکز اموزشی کشور با تسهیلات ویژه


5-ارائه پروژه ها و طرح های زیر بنایی در زمینه گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های اموزشی و اطلاعاتی مراکز آموزشی کشور با همکاری شورای عالی اطلاع رسانی و اختصاص بودجه های محض مدارس و دانشگاه ها


قطعا در صورت بسیج نیروهای دولتی و بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و استفاده از خیل کمک های خیرخواهانه نیروهای آماده به همکاری در مراکز آموزشی کشور ، می توان افق های بلندی در توسعه آی تی در مراکز اموزشی در اختیار داشت و بالندگی علمی و توسعه نهضت نرم افزاری در تولید علم در جمهوری اسلامی ایران را گواهی خواهد داد

Posted by manager at 11:17 PM | Comments (0)

صادرات نرم افزار و دلیل حضور در نمایشگاه های خارجی

نوشته: محمد ثروتی (معاون مرکز صنایع نوین)
ناشر: ITiran


حضور در نمایشگاه هاى بین المللى یک هدف نیست بلکه ابزاریست براى ورود به دنیایى بزرگ و جدید و تلاشى است براى کمک به رقابت پذیر کردن شرکت هاى ایرانى و نیز یک تعامل نهادینه و سازماندهى شده کم هزینه با دنیاى اطراف و همه این ها در راستاى اهداف برنامه چهارم توسعه طراحى شده است.
حضور در یک نمایشگاه بین المللى تخصصى، آن هم با مدیریت خود اهالى صنعت آى تى و حمایت دولت، به نظر من یک تجربه موفق است که باعث شده تا موضوع صادرات براى شرکت هاى ما اهمیت دو چندانى یابد.


مبناى برنامه چهارم توسعه، رقابت پذیر کردن شرکت هاى خصوصى با استفاده از اقتصاد دانش محور است تا بتوانیم به رشد 8 درصدى برسیم. اصلى ترین راه رقابت پذیرى نیز قرار گرفتن در یک فضاى رقابتى است که این امکان در تعامل با شرکت هاى خارجى موضوعیت مى یابد و حضور در نمایشگاه هاى بین المللى هم یکى از همین راه هاى آشنایى شرکت هاى داخلى و محک زدن آن ها در یک فضاى رقابتى تخصصى است.
ضمن آن که توجه به بازار تقاضا به عنوان مکانیسمى در توسعه یک صنعت، یک تجربه پذیرفته شده جهانى است و نفوذ در بازار خارجى براى توسعه صنعت ما بسیار حیاتى و ضرورى است.


همه این ها را گفتم که بگویم براى رقابت پذیر کردن شرکت ها باید آن ها را وارد گود کرد و حضور در نمایشگاه هاى خارجى یکى از همین اقدامات عملى و موثر است.


از طرفى شرکت هاى خصوصى ما در IT هم جوانند و هم بنیه مالى زیادى ندارند و کمک و حمایت دولت در پا گرفتن آن ها از الگوهاى بین المللى است که بسیارى از کشورهاى در حال توسعه آن را در پیش گرفته اند.


وقتى فلسطین با 4 شرکت، لبنان با 21 شرکت ، اردن با 20 شرکت و مصر با 30 شرکت در این نمایشگاه حاضرند جاى سئوال است که ایران در این میان حضور نداشته باشد.


ما در مرکز صنایع نوین، تلاش کردیم تا خلاء موجود در خصوص صادرات نرم افزار را که هیچ متولى و مسئولى نداشت و در عین حال توجه همه به بازار داخلى بود و نیز در راستاى اهداف مرکز و وزارت صنایع بود را پر کنیم و نسبت به تقویت آن همت گماریم.


ثناراى یک کنسرسیوم صادرات نرم افزار است که به پشتوانه 50 شرکت آى تى براى توسعه صادرات کار مى کند و حمایت ما از آن به منزله حمایت از کل صنعت است. طرح اولییه حضور در این نمایشگاه ها هم پیشنهاد ثناراى بود که با حمایت و کمک مرکز صنایع نوین پخته شد و نتیجه آن شد که در 6 نمایشگاه شرکت کنیم.


طبق آمار انجمن، ما در حدود 300 شرکت نرم افزارى داریم و کل بازار ما نیز در سال 84 بالغ بر 1500 میلیارد تومان است. آیا نباید بخشى از آن را به صادرات محصولات مبتنى بر نرم افزار اختصاص دهیم؟


در این 6 دوره حضور در نمایشگاه هاى بین المللى، حدود 40 شرکت با حمایت کامل مرکز صنایع نوین و با همکارى پر تلاش شرکت ثناراى در نمایشگاه ها شرکت کردند و با توجه به آمار 300 تایى شرکت هاى نرم افزارى، یعنى ما تسهیلات لازم براى حضور حداقل 14 درصد شرکت هاى نرم افزارى کشور را فراهم کرده ایم و این آمار در خور توجه و قابل بررسى است. اگر این آمار را بر اساس تعداد شرکت هاى فعال داراى محصولات قوى بسنجیم که درصد بیشترى را به خود اختصاص مى دهد.


شرکت هاى ما براساس حضور در این نمایشگاه ها توانسته اند دستاوردهاى مالى و تخصصى خوبى نیز کسب کنند. تعدادى توانسته اند بر اساس ارتباطاتى که مى یابند نسبت به فروش محصول اقدام کنند و تعدادى هم توانسته اند همکارى مشترکى را در قالب خدمات برون سپارى و خدمات فنى و مهندسى برقرار کنند که این ها نتایج بسیار چشمگیر و در خور توجهى است.


از طرفى این حضور ها باعث شده است تا توانمندى هاى ایرانیان هر چه بیشتر براى خارجى هایى که هیچ چیزى از ما نمى دانند مطرح شود و چهره ایران در نزد جهانیان تعدیل و اصلاح شود.
تا چند سال پیش کدام شرکت و متخصص خارجى باور مى کرد که ایرانى هم داراى صنعت IT است و داراى نرم افزار است چه برسد به این که بخواهد آن را صادر هم بکند و امروز با حضور در6 نمایشگاه بین المللى و منطقه اى براى 6 بار خود را در معرض دید و قضاوت بیش از صدها هزار بازدید کننده از بیش از 100 کشور کوچک و بزرگ دنیا قرار داده ایم و محصولات خود را به آن ها عرضه کرده ایم. آیا این دستاورد کمى است؟ براى چنین تبلیغى با نرم هاى موجود در هزینه هاى تبلیغى کشور چقدر باید هزینه مى شد و واقعا چقدر هزینه شد؟
این یک نمایش واقعى و عینى از توان و تخصص ایرانى است که موجب افتخار و سربلندى همه است. ضمن این که هزینه کردن براى حضور در رویدادهاى بین المللى هزینه نیست بلکه سرمایه گذارى ارزشمند و سود آورى است که در بلند مدت نتیجه خواهد داد.


ما باید نگاه خود را در این خصوص تغییر دهیم. باید تلاش کنیم خود را به جهانیان بنمایانیم و توانمان را به رخشان بکشیم. شرکت هاى ما کوچکند، قبول. سرمایه زیادى ندارند، قبول. تحریم هستیم قبول، از علم و تکنولوژى عقب هستیم ، قبول. اما این دلیل نمى شود که آن چیزى را در انبان داریم و کالایى کم ارزش هم نیست به خوبى عرضه نکنیم!
مگر ما چه چیزى از ترک ها کم داریم؟ مگر ما هوش و ذکاوت هندى ها رانداریم؟ مگر ما از اروپایى هایى که از جوانان ما بهره مى برند و تولید محصول مى کنند عقب مانده تریم؟ آیا ما از همین عرب هاى همسایه که هیچ تخصص و سابقه اى در علم و تکنولوژى و مدیریت ندارند چیزى کم داریم؟ ما باید اثبات کنیم که مى توانیم.


از طرف دیگر ما هر سال شاهد رشد حداقل 40 درصدى تقاضاى شرکت ها هستیم و امروز کسانى را در کنار خود داریم که تا دیروز با شک و تردید به این ماجرا مى نگریستند و اگر فضاى نمایشگاهى و امکانات مالى اجازه مى داد مى توانستیم شرکت هاى بیشترى را حمایت کنیم.


من معتقدم نمایشگاه هایى مانند جى تکس نه تنها تهدید نیستند که فرصت به شمار مى روند. هر نمایشگاهى کارکردهاى خودش را دارد. از جى تکس بیاموزیم و براى نمایشگاه خودمان مایه بگذاریم اما نه به قیمت این که بخواهیم دیگران را از بین ببریم. تفکر نابودگرى معلول ذهن هاى کوچک و ناتوان است. امروز دنیاى تعامل است. نمایشگاهى مانند جى تکس مى تواند محملى قوى و خوب براى شرکت هاى ما باشد تا خود را به دنیا نشان دهیم. وقتى به هزار و یک دلیل نمى توانیم امکانات جانبى برگزارى یک نمایشگاه را در کشور و زیر ساخت هاى آن را ایجاد کنیم و هنوز اندر خم یک کوچه این کار هستیم آیا باید از فرصتى که در کنار گوش ما وجود دارد بى بهره باشیم؟ آیا این غفلت پذیرفتنى است؟


هنر ما باید این باشد که از تهدیدها فرصت سازى کنیم نه این که چون عاجز از چیزى هستیم همان چیزهایى را هم که موجود است خراب کنیم. شعارهاى زیبا دادن و در عمل به گونه اى دیگر رفتار کردن چیزى نیست که از دیده ناظران مخفى بماند.


به هر حال امسال نیز 18 شرکت نرم افزارى در غرفه ایران حضور دارند. براى اولین بار هم انجمن شرکت هاى انفورماتیک حضور دارد تا بازار آى تى ایران را معرفى کند. همچنین امسال شاهد حضور نرم افزارهاى علوم اسلامى و مذهبى هستیم. و غرفه اى نیز اختصاص یه معرفى محصولات مختلف ایرانى که امکان حضور نداشتند را فراهم کرده ایم.
در جى تکس تا چند سال آینده فضاى نمایشگاهى فروخته شده است و اگر مى توانستیم فضاى بیشترى را بگیریم مى توانستیم شرکت هاى بیشترى را با خود همراه کنیم.

Posted by manager at 11:13 PM | Comments (0)

پیش به سوی توسعه‌ی‌هر چه بیشتر

بهمن برزگر - با شروع به كار دولت جدید، فعالیت وزارت خانه‌ها و نهاد‌های تحت تصدی دولت آغاز شده است. آقای دكتر محمد سلیمانی نیز با كسب 220 رای موافق از مجلس، دومین وزیری بود كه توانست اعتماد مجلسیان را به دست آورد. همزمان با شروع به كار وزیر جدید،  دكتر معتمدی كه حدود 5 سال بر كرسی وزارت تكیه زده بود نیز با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خداحافظی كرد. در ذیل آن چه طی این 5 سال انجام شده است فهرست می‌شود وآن چه می‌توانست انجام شود ولی نشد و احتمالا از اولویت‌های جدی آقای سلیمانی می‌تواند باشد نیز فهرست شده است.


آنچه انجام شده است :


-       تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات :  عملا با تصویب این قانون وزارت مذكور برای اولین بار صاحب قانون تاسیس شد كه وظایف آن را هر چند با برخی ابهامات شفاف می كند.


-       اجرای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه و میدان دادن به بخش غیر دولتی در تلفن همراه اعتباری، ICP ، ISP،PAP و... كه جهشی بزرگ برای رفع انحصار در بخش محسوب می‌شود.


-       تجدید ساختار بخش مخابرات ( شركت‌های مخابراتی ) وتقسیم شركت مخابرات ایران به شركتهای كوچكتر كه فعالیت را در قالب واحدهای تجاری


 (B.U) آسان‌تر می‌كند.


-       تدوین سند بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب برنامه چهارم توسعه كه افق مشخصی را برای نیل در پایان برنامه ترسیم می كند.


-       توجه بیشتر به استفاده از مشاور، پیمانكار، GC و ... نكته ای كه تا قبل از معتمدی كمتر مورد توجه قرار گرفته بود.


-       تدوین اصول ، چارچوب  واولویتهای پژوهشی در مخابرات و فناوری اطلاعات در راستای برنامه چهارم توسعه.


-       تشكیل شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد متولی IT كشور براساس قانون وزارت.


-       تشكیل شورای عالی فضایی به عنوان نهاد متولی امور فضایی كشور


-       راه اندازی و شروع به كار كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنها متولی مقررات گذاری و توسعه و تجدید ساختار بخش و تدوین چار چوب برای فعالیت شركتهای مخابراتی


اما كارهای مهمی كه در این دوره انجام نشد ولی می‌توانست مورد توجه جدی تری قرار گیرد عبارتند از :


- عدم تدوین طرح جامع برای استفاده بهینه از طیف فركانس بعنوان یكی از منابع  اصلی توسعه مخابرات و عدم توجه جدی به آن به نحوی كه همواره وزیرICT وزیر مخابرات بوده است.


- به نتیجه نرسیدن انتخاب بهره بردار دوم تلفن همراه ومتعاقب آن عدم دسترسی راحت مردم به آن .


-       ناكامی در بهربردای نهایی استفاده كنندگان از خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت،خدمات پستی،SAP ، PAP و...


-       پا برجا بودن معضلات كیفیت، ارتباطات سیار.


-       عدم تجمیع فعالیتها‌ی حوزه فناوری اطلاعات علیرغم داشتن قانون صریح در این خصوص.


-       عدم استقلال كافی شركت‌های مخابرات استانی و در عین حال عدم تدوین مدل هماهنگ فعالیت این شركتها در مواجهه با موج آزاد سازی وخصوصی سازی فعالیت‌ها.


-       بی هدفی در تعامل با دانشگاه‌ها و نداشتن راهبرد مشخص.


-       عدم شفافیت در واردات كالا‌های مخابراتی و صادرات خدمات فنی مهندسی


-       وجود ابهام بسیار در چگونگی اجرای قانون استفاده از حداكثر توان داخلی به نحوی كه شائبه وجود امتیازهای ویژه با این قانون به مشام می رسد و......


مطمئنا می‌توان به این دو فهرست موارد دیگری نیز افزود كه مطلوب است تا كارشناسان بخش، نسبت به انعكاس آن در شروع فعالیت وزیر جدیداقدام نمایند.


ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات امیدوار است كه كارهای انجام نشده طی دوره قبل جزو اولویتهای وزیر محترم قرار گیرد تا روند رو به رشد توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات با شتاب بیشتری ادامه یابد

Posted by manager at 11:09 PM | Comments (0)

September 23, 2005

دامنه هاى فارسى و مشکلات پیش رو

نوشته: علیرضا شیرازی
ناشر: ITiran


چند سال قبل یک شرکت ایرانى اقدام به معرفى دامنه هاى فارسى (با نام و پسوند فارسى) نمود و حتى از کاربران ایرانى براى انتخاب نامهاى مناسب در برابر .com و .net نیز نظرخواهى کرد.این طرح پس از ماهها و حداقل تاکنون به مرحله اجرا نرسید. در آن زمان و به همین بهانه نقدى بر دامنه هاى فارسى نوشتم .


اقدام اخیر مسئول دولتى ثبت دامنه هاى دات آر در ثبت نام براى دامنه هاى فارسى انگیزه اى شد تا اشاره اى مجدد به نکات منفى و مشکلات دامنه هاى فارسى داشته باشم.


در ابتدا باید گفت پشتوانه دولتى و حمایت برخى از بخش هاى با تجربه در کشور از طرح دامنه هاى فارسى میتواند نوید دهنده موفقیت نسبى طرح حداقل در مراحل نخست باشد. اما باید دید چنین دامنه هایى میتوانند به اهداف در نظر گرفته شده براى آن نزدیک شوند و یا با استقبال کاربران مواجه خواهند شد؟ گفتنى است که علاقه به ثبت چنین دامنه هایى هرگز نمى تواند معیارى براى موفقیت طرح باشد چرا که بسیارى از متقاضیان شناختى از جزییات فنى و مشکلات آن در آینده ندارند.حا اجازه دهید اشاره به مشکلات پیش روى دامنه هاى فارسى داشته باشیم.


1- دامنه هاى فارسى یا هر دامنه دیگرى که از کدهاى خاص یونى کد استفاده کند در حقیقت یک دامنه واقعى نیستند. بسیارى از نرم افزارهاى شبکه و اینترنت نیز آنها را نمى شناسند و امکان پیدا کردن IP و وب سرور آنرا ندارند . اینگونه دامنه ها براى استفاده در اینترنت تبدیل به یک به رشته اى خاص از حروف میشوند و این کار معمولا توسط مرورگرها صورت مى گیرد.در واقع وقتى کاربرى نام یک دامنه فارسى را در آدرس بار مرورگر خود تایپ میکند مرورگر آن را تبدیل به یک دامنه که شامل حروف انگلیسى و اعداد میباشد مى کند و سپس وب سرور آنرا پیدا مى کند. نخستین مشکل نیز در همین نقطه ایجاد میشود زیرا هنوز برخى از مرورگرها از این امکان پشتیبانى نمى کنند و کاربران نیاز به نصب برنامه هاى مجزا براى پشتیبانى از این امکان و دسترسى به دامنه هاى فارسى خواهند داشت.


البته برخى مرورگر ها مانند نسخه جدید نت اسکیپ به صورت پیش فرض از این امکان پشتبانى میکنند اما مرورگر مایکروسافت IE که مورد استفاده اکثر کاربران ایرانى نیز مى باشد هنوز از چنین امکانى بصورت پیش فرض پشتیبانى نمیکند و باید بپذیریم که نصب نرم افزار جانبى نیز میتواند آنقدر وقت گیر باشد که کاربران را از دیدار چنین دامنه هایى منصرف کند.


2-همانطور که اشاره شد اینگونه دامنه ها با استفاده از الگوریتم نسبتا پیچیده اى به رشته اى از حروف انگلیسى و مبهم تبدیل میشوند که براى بسیارى از تنظیمات خاص نرم افزارها نیاز استفاده از این کدها میباشد که میتواند کارى پیچیده باشد بخصوص براى ایرانیان که معمولا سایتهاى خود را در سرورهایى در خارج از کشور مدیریت میکنند.(تنها لحظه اى را در نظر بگیرید که مدیر پشتیبانى یا فروش در یک کشور دیگر نام یک دامنه فارسى و البته ناخوانا براى وى و یک رشته حروف مبهم را به عنوان سفارش جدید دریافت میکند)


3-قطعا براى دسترسى به دامنه هاى فارسى نیاز به تایپ فارسى نیز داریم. اما من همچنان کاربران زیادى را مى شناسم که کیبورد فارسى در سیستم عامل ویندوز خود نصب نکرده اند . یا اینکه در نظر بگیرید یک ایرانى خارج از کشور یا کاربرى را که براى سفر از ایران خارج شده و حال باید براى دسترسى به یک دامنه فارسى به بایستى بع دنبال کیبورد فارسى و نصب نرم افزار جانبى در مرورگر خود براى دسترسى به یک دامنه باشد).


4-راست به چپ : اگر به طور معمول كلمه اى مثل www.ایران.نت را در Address Bar مرورگر اینترنت مثل IE تایپ كنید این كلمه به صورت ایران.نت.www نوشته خواهد شد ! كه به هیچ عنوان جالب نیست و و براى حل این مشكل باید كاربر حتما كلید Ctrl+shift را بزند! و در هر صورت تركیب یك عبارت فارسى با كلمات انگلیسى شكلى خوانا و جالبى نخواهد داشت. در نظر بگیرید كه دایركتورى ها و صفحات سایت معمولا انگلیسى هستند پس حتما تركیبى از عبارت فارسى و انگلیسى خواهیم داشت.


5- دامین فارسى و مشكلات با دیگر برنامه ها: استفاده از یك سایت تنها به برنامه هاى مرورگر اینترنت محدود نیست .(پینگ، اف تى پى ، ایمیل و ..) پس باید سازگارى همه اینها را با دامنه فارسى در نظر بگیریم.هنوز براى تایپ كلمات فارسى در محیط Dos Prompt و برنامه هایى كه در محیط ویندوز كار نمیكنند مشكلات زیادى وجود دارد و حال فرض كنید با چنین برنامه اى قصد كار با سایت فارسى خود را داریم!


6- جستجوگرها و فهرستهاى وب :در حالیكه كه اكثر جستجوگرهاى دنیا با فارسى مشكل دارند دیگر باید فاتحه ایندكس كردن دامینهاى فارسى را در اكثر جستجوگرهاى وب خواند! اکثر موتورهاى جستجوگر مطرح در حال حاضر دامنه هاى فارسى را درک نمى کنند و در نتیجه روبات جستجوگر آنها نیز امکان دسترسى به محتواى سایتهایى با دامنه فارسى را نخواهد داشت.چنین مشکلى در مورد دایرکتوریهاى بزرگ وب که توسط نیروى انسانى نیز مدیریت میشود میتواند ایجاد شود.


7-دامین فارسى و دیگر سایتها: فرض كنید میخواهید نام سایت تمام فارسى خود را در فرم یك سایت وارد كنید (مثلا فرم تماس) اگر كدپیچ این سایت مناسب نباشد . سایت شما چیزى جز كدهایى بى معنى نخواهد بود.و حال اینكه اكثر فرمهاى ورود اطلاعات سایتها با كدپیچهاى سازگار با انگلیسى هستند.حتى بسیارى از فرمها براى کنترل ورودى معتبر از برخى از کدهاى جاوا اسکریپت استفاده میکنند که بسیارى از آنها حتى دامنه هاى فارسى را معتبر نمى شناسند!
همچنین تقریبا بسیارى از کاربران فارسى زبان تجربه دریافت ایمیلهاى فارسى ناخوانا را دارند حال همین مشکل مى تواند براى ارسال یک لینک ساده از طریق ایمیل یا پیام رسانهاى فورى نیز تکرار شود.


8- ارسال ایمیل!همانطور که اشاره شده ارسال صحیح دامنه هاى فارسى تابع کد پیچ صفحات و فرمها میباشد و از طرفى باز اشاره شد که بسیارى از نرم افزارها و سایتها نیز امکان درک دامنه هاى فارسى را ندارد. با توجه به همین مشکلات میتوان متصور بود که ارسال نامه به آدرس ایمیل یک سایت با دامنه فارسى بخصوص در بسیارى از سرویسهاى ایمیل رایگان و مبتنى بر وب (مانند یاهو یا جى میل) میتواند بسیار مشکل آفرین و یا غیر ممکن باشد.


موارد دیگرى مانند کدهاى مختلف براى برخى حروف فارسى ،نیم فاصله ها و غیر نیز وجود دارد که به نظر میرسد متولیان دامین فارسى به فکر حل مشکل آن بوده اند اما آنچه مشخص است مشکلات زیادى که در برابر دامنه هاى فارسى قرار دارد.در بهترین حالت و در شرایط فعلى یک دامنه فارسى تنها میتواند به عنوانى نامى مستعار و فارسى براى دامنه اصلى و انگلیسى سایتهاى ایرانى باشد و سرمایه گذارى یا انتخاب چنین دامنه اى به عنوان ادرس اصلى سایت میتواند اشتباهى بزرگ باشد.

Posted by manager at 09:16 PM | Comments (0)

September 17, 2005

636 میلیون SMS ، شوخی نیست!

-هموطن-عبدالله شهریوری-همان طور که هفته پیش مطلع شدیم ، از 19 فروردین سال جاری تا هفته گذشته ، مشترکان تلفن همراه بیش از 636 میلیون پیام کوته SMS را از طریق تلفن همراه به یکدیگر انتقال دادند که به نسبت مشترکان تلفن همراه ، رقم بالایی به شمار می آید.
کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه ، نرخ بالای مکالمات تلفنی در سیستم موبایل قدیمی و هم چنین سیستم موبایل اعتباری تالیا را از جمله مهم ترین عوامل استقبال کاربران از ارسال پیام کوته و صرفه جویی در هزینه های مکالمه و ارتباط با مخاطبان می دانند.
در حالیکه رقم ارسال چند خط پیام از طریق این سیستم ، حداقل 20 درصد نرخ انتقال صوتی ، هزینه در پی داردو از سویی دیگر ، اطمینان از رسیدن پیام به مخاطب در زمان در دسترس بودن مخاطب available ، مسئله ای است که در بازار مخابرات ایران ، مورد توجه همگان قرار گرفته است .
آنتن دهی ضعیف و مشکلاتی که برای تلفن های همراه در ایران ایجاد شده ، کاربران را به اتخاذ رویکردهای مختلفی هدایت کرده است که این مسائل ، می تواند در دراز مدت روی درآمد زایی صاحبان این صنعت تاثیر گذار باشد.
استقبال استفاده از موبایل های اعتباری تالیا با وجود هزینه مکالمه تلفنی بالاتر از روش سنتی ، خود نشان گر توجه مردم به عدم رضایت نسبت به ثبت بیش از 8 میلیون ریال از نقدینگی خود در سیم کارت تلفن همراهی است که با 0912 آغاز می شود !
توجه به بازار سرمایه و کاهش نقدینگی نسبی در دست مردم و صرفه جویی در هزینه های ارتباطی و ایجاد بسترهای سریع و دقیق تری برای ارتباط با مخاطبان ، از جمله رویکردهای رفتار سازمانی ارتباطی شهر نشینان به شمار آمده است که ضریب فراگیری آن هر روز گسترش می یابد. با این حال ، ارسال این حجم SMS در شش ماهه اول سال ، به این موضوع نیز می توان دلالت کرد که مشترکان به انتقال سریع ، اثر بخش ، صحیح و موثر یک پیام به مخاطبان خود در کوتاه ترین زمان ، ارزش زیادی قائل هستند.
از سویی دیگر ، انتقال مکتوب یک پیام ، حذف صحبت های زائد و ترافیک خطی را برای طرفین ارتباط ایجاد می کند که تاثیر مثبتی بر روی ظرفیت ارتباطی خط و کیفیت آن می گذارد. شاید یکی از دلایل استقبال از pager نیز که توسط استیمان صنعت در سال های اخیر ، ترویج یافت ، توجه بر این نکته مهم بود.
امیدواریم افزایش ظرفیت مبادله پیام کوتاه و تقویت ناوگان مخابراتی کشور ، زمینه های طلوع افق های طلایی فراگیری و تسریع در امور ارتباطی و الکترونیکی را در پی داشته باشد

Posted by manager at 11:36 PM | Comments (0)

September 16, 2005

انتقاد از سایت رئیس جمهور !

هموطن-علی محمد آقازمانی-سایت رئیس جمهوری اسلامی ایران که در نشانی www.president.ir قرار دارد ، با وجود گزارشات و اخبار متعدد روزنامه هموطن ، هنوز از قابلیت های اطلاع رسانی گسترده و موثری در فضای رسانه های دولتی در رسانه اینترنت برخوردار نشده است .
با وجود گذشت 2 ماه از انتخاب دکتر احمدی نژاد به ریاست جمهوری ، هنوز مشاهده می شود که لوگوی ایندکس سایت ، منقش به تصویر آقای خاتمی ، است . اگر چه بخش ایندکس انگلیسی این سایت ، تصویر رئیس جمهور کنونی را درج کرده ، اما بخش فارسی کماکان رئیس جمهور خندان سابق را در بالاترین بخش سایت معرفی کرده است .
علاوه بر این مسئله تصویری ، 3 بخش :
آلبوم تصاویر رئیس جمهور ، معرفی دفتر رئیس جمهوری و معرفی نهاد ریاست جمهوری بدون لینک عرضه شده که مشخص نیست چه زمان به روز رسانی می شود. در همین حال ، تاریخ به روز رسانی مطالب ایندکس و سایر بخش های پایگاه در صفحات سایت ارائه نشده و این مسئله ، تصویر خوبی برای مخاطبان داخلی و بین المللی برای رسمی ترین سایت جمهوری اسلامی در وب ندارد.
اگر چه رسم است که در سایت های دولتی ، در مورد حقوق کپی رایت مطالب پایگاه ،مطالبی ارائه شود ، اما این سایت فعلا از ارائه این بخش در ایندکس خودداری کرده است .
با وجود آن که سفر رئیس جمهور به شصتمین اجلاس مجمع جهانی سازمان ملل متحد در رسانه ها و مراکز خبری جهان بازتاب گسترده ای داشته و مطالب متنوعی در این باره مخابره شده است ، انتظار می رود سایت ریاست جمهوری با استفاده از این فرصت خبری و پوشش اطلاع رسانی به وجود آمده که قطعا در میزان بازدید از این سایت نیز موثر است ، برنامه ها و راهکارهای اطلاع رسانی گسترده و اثر بخشی را مبتنی بر شاخص های مالتی مدیا در سایت ریاست جمهوری دنبال کند. این که بخش معرفی سایت های دولتی ایران در این پایگاه ، با وجود 1000 سایت دولتی کشور در پهنه وب ، ناقص باشد یا برای ارتباط الکترونیکی با رئیس جمهور ، روش ها و تضمین های الکترونیکی فیدبک مدار وبی ، معرفی نشود ، مسئله ای نیست که در این درگاه بتوان به سادگی از آن گذشت و نیازمند رویکرد بهتری توسط وب مستر محترم این پایگاه است .
امیدواریم تاسیس مرکز مدیریت سایتهای دولتی ایران که فعالیت هماهنگی و ارتقای فعالیت اطلاع رسانی الکترونیکی مراکز دولتی ایران در وب را بر عهده خواهد داشت ،توسط مرکز آی تی ریاست جمهوری پیگیری و تدوین شود .

Posted by manager at 06:39 PM | Comments (0)

September 14, 2005

اخلاق اینترنتی

محمود بشاش - شاید در مباحث مربوط به تجارت الکترونیک، خیلی کم به اهمیت رعایت اخلاق اینترنتی و بین المللی توجه شده باشد. در اکثر سمینارها و مقالات مربوط به روش های پیاده سازی و راه کارهای موفقیت تجارت الکترونیک، به موضوعات فنی و تخصصی پرداخته می شود.


ولی توجه داشته باشید که هیچ تجارت بر خطی موفق نخواهد بود مگر اینکه گردانندگان آن، با رفتار و منش اینترنتی و تجارت تحت دنیای مجازی، آشنائی کامل داشته باشند و رعایت کنند.


در اینترنت منابع زیادی در این مورد می توان یافت که به موارد مختلف در زمینه رفتار اینترنتی اشاره می کنند. هرچند این موارد ممکن است در میان فرهنگ های مختلف، ثابت نباشند ولی چنانچه به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که در دنیای اینترنت و تجارت جهانی، مرزهای موجود در دنیای واقعی چندان حاکم نیستند، آنگاه بسیاری از این توصیه ها، قابل بررسی و استفاده خواهند بود.


در میان این منابع، اطلاعات موجود در آدرس زیر را برای شروع، پیشنهاد می دهم:


https://www.albion.com/netiquette/corerules.html


امیدوارم از این مطالب استفاده کنید و در کنار سایر راه کارهای مورد استفاده شما در تقویت تجارت الکترونیک، به این موضوع مهم هم توجه کنید.

Posted by manager at 04:58 PM | Comments (0)

داوری نژاد خسته نباشی !

مصطفی محمدی اردهالی - خبر تعویض معاونت وزیر و ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئى در وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات را روز گذشته شنیدیم و شنیدید.

نقشى که این سازمان در تدوین و نظارت بر پروانه هاى صادره براى انتقال فعالیتها و تصدیگرى بخش دولتى در حوزه ICT به بخشهاى خصوصى دارد بر تک تک فعالان این صنعت روشن است.

تلاس ریاست قبلى سازمان جناب آقاى مهندس داورى نژاد در تدوین مجوز هاى صادره و اصلاح برخى مجوزهاى قبلى , اگرچه ممکن است داراى برخى اشکالات و نواقص باشد اما انصافا جزو معدود فعالیتهایى بود که پاى بخش خصوصى را رسما در این حوزه باز نمود.کارى که حتى در کشورهاى پیشرفته بسیار طاقت فرسا زمان بر و تنش زا بوده است.

یکى از نقاط ضعف سیستم کشور که البته در طى چند سال اخیر در حال برطرف شدن میباشد عدم توجه به تلاش و قدردانى از زحمات مدیرانى است که با جایگزینى آنان به فراموشى سپرده میشود.

اینجانب در طى دو سال گذشته چه به عنوان ریاست اسبق انجمن صنفى شرکتهاى اینترنتى ایران و چه بعد از آن به عنوان یک کارشناس کوچک در این حوزه که سالیان مدیدى را پشت سر گذاشته ام برخود لازم میدانم از باب دستور الهى و به حکم ادب و اخلاق اسلامى " من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق " از زحمات فراوان و شبانه روزى ( که خود بعضا شاهد آن بودم ) آقاى مهندس داورى نژاد ریاست قبلى سازمان اعلام کنم و همچنین حضور برادر عزیز و محترم جناب آقاى دکتر فردیس که از چهره هاى شناخته شده براى همه فعالان این صنعت به سلامت و تخصص و عملکرد کارشناسى شناخته شده اند را در این مسئولیت مغتنم بدانم و به مقام محترم وزارت جناب آقاى دکتر سلیمانى انتخاب شایسته ایشان را تبریک عرض نمایم.

چنانچه گفته اند در تمثیل مناقشه نیست و استفاده از این مصرع زیباى شاعر که در جایگزینى ماه عزیز شعبان المکرم با رمضان المبارک گفته شده را در این خصوص یاد آور شوم که :
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.

براى هر دو بزرگوار آرزوى توفیق و سلامتى از درگاه ایزدمنان را خواستارم.

Posted by manager at 12:59 PM | Comments (0)

ترك سل خسارت می دهد؟

 علی شمیرانی – امروز شریك دوم ایرانی اپراتور دوم تلفن همراه پرده از راز دیگری در این پرونده برداشت و اعلام كرد كه دو شریك ایرانی با مجوزی كه وزارت ارتباطات با هماهنگی شورای عالی اقتصاد به آنها داده است، مذاكرات خود را با شركت MTN آفریقای جنوبی نه از روز شنبه (منقول از شریك صا ایران) بلكه از سه ماه قبل آغاز كرده است.
اگرچه یكی از همراهان آقای مخبر مدیر عامل گسترش صنایع الكترونیك، در حاشیه جلسه و به شكل خصوصی گفت ما فقط یك بار شفاهی با آفریقایی ها صحبت كرده ایم و آنها هم موافقت كلی خود را اعلام كرده اند ولی به هر حال این موضوع به سه ماه قبل باز می گردد.
اما در حین مصاحبه از مخبر پرسیدم چرا سه ماه قبل این موضوع را اعلام نكردید و این انبوه اتهامات را امروز كه روز موعود شده به یكباره اعلام می كنید. مخبر نیز در پاسخ به این پرسش گفت: اصولاً این اطلاعات به عموم مربوط نمی شود و اصلاً نباید منتشر می شد ولی این آنها (ترك سل) بودند كه اول موضوع را به مطبوعات كشاندند و به اعتقاد ما مردم می بایست بیشتر در جریان واگذاری های موبایل ، قیمت آنها و مسایلی از این دست قرار بگیرند.
از مخبر پرسیدم با این تفاسیر و با این همه مشكلاتی كه ترك ها به بار آورده اند و كاررا به تاخیر انداخته اند آیا پیش بینی دریافت خسارت از آنها را كرده اید؟
مخبر نیز به این پرسش چنین پاسخ داد كه ما در حقیقت نفع نبرده ایم وضرری در كار نبوده و اگر كار عملیاتی می شد و آنوقت مشكلات پیش می آمد ما ضرر می كردیم. به مخبر گفتم من از سود یا زیان شركت شما صحبت نمی كنم به هر حال كشور نیز منافعی از این پروژه داشت مسایل همچون اشتغال و مبلغی در حدود یك میلیارد دلار درآمد مطرح بود، به این ترتیب آیا در قرارداد پیش بینی هایی مبنی بر عدم اجرای تعهدات مجری یا تاخیر در كار نشده است؟ كه وی گفت اگر پولی واریز می شد امكان طرح این دعوا بود ولی پاسخ به این پرسش را وزارت ارتباطات باید بدهد.
و بالاخره اینكه وی در خصوص میزان خسارت به كشور در تاخیر در اجرای این پروژه گفت: "ما برآوردی از میزان خسارت بابت تاخیر در اجرا را نداریم و به این پرسش وزارت ارتباطات باید پاسخ دهد."

Posted by manager at 09:57 AM | Comments (0)

September 13, 2005

اندر احوال وزارت فخیمه ICT و تحولات مدیریتی آن

میثاقی : عبدالمجید ریاضی، مهندس یقه بسته ای که سابقه کاری زیادی در صنعت الکترونیک در وزارت دفاع و صا ایران دارد در مقام معاون فناوری اطلاعات وزارت فخیمه ICT منصوب شد. - یعنی چیزی هم ردیف و جایگاه نصرالله جهانگرد!


گرچه انتظار می رفت که از تیم بزرگی که از مجموعه صنایع دفاع کشور به این وزارت آمده اند مرتبط ترین فرد به آی تی برای این پست مهم و سرنوشت ساز انتخاب شود اما انتخاب یک متخصص الکترونیک به این پست، کمی آینده IT را مبهم می نمایاند.

باید منتظر ماند و دید چه کسان دیگری بر صندلی رشیدی دیتا، صدری مرکز تحقیقات، شفیعی معاونت آموزش و دیگران تکیه خواهند زد؟

Posted by manager at 12:40 PM | Comments (0)

September 12, 2005

بازندگان و برندگان ترك سل

نویسنده: محمد صادق جنان صفت
ناشر: روزنامه شرق


قول مشهورى در میان ایرانیان هست كه وقتى مى خواهند بگویند خبر یك رویداد دهان به دهان گشته و همه از آن خبر دارند و فقط ممكن است اندكى بى خبر باشند مى گویند: «... فقط حافظ شیرازى است كه خبر ندارد.» داستان دنباله دار و نفس گیر و هیجان آلود قرارداد واگذارى حق امتیاز ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه ایران به كنسرسیوم ترك سل تركیه را احتمالاً همان شاعر گرانسنگ ایرانى نشنیده است.


۴۰ ماه پیش بود كه یك مقام ارشد كنسرسیوم ترك سل رفت و آمد به ایران را شدت بخشید تا اینكه آگاه شد ایران قصد دارد ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه را به مناقصه بگذارد. این شركت، اسناد مناقصه را گرفت و پر كرد و به همراه ۳۷ شركت دیگر _كنسرسیوم هاى ایرانى- خارجى، خارجى- خارجى و ایرانى _ ایرانى -منتظر باز شدن پاكت هاى مناقصه شد. وقتى پاكت ها باز و شرایط قرارداد ها قرائت شد، ترك سل در صدر قرار گرفت.


شادى این شركت و صد ها هزار ایرانى كه منتظر بودند انحصار واگذارى تلفن همراه شكسته شود ادامه داشت و كار ها پیش مى رفت تا اینكه مجلس هفتم كار خود را آغاز كرد. اعضاى پرنفوذ مجلس هفتم كه اكثریت آن در اختیار اصولگرایان ایرانى است تصریح كرد، قرارداد را نمى پذیرد و استدلال كرد كه چرا شركت هاى ایرانى به بازى گرفته نشدند. بحث هاى دیگرى نیز توسط گروه هاى ذى نفوذ پیدا و پنهان انجام شد و همه چیز گفته شد. از جمله اینكه مگر ایرانیان چه چیزى كم دارند، چرا باید قراردادى كه مى تواند امنیت ایران را به خطر اندازد را با یك شركت مشكوك به همكارى با صهیونیست ها داد و... توان مجلس بر استدلال هاى دولت فزونى گرفت. طرح تازه اى تدارك دیده شد و دولت نیز لایحه تازه اى آورد.


زمان مى گذشت و لایحه دولت با تغییرات در مجلس تصویب و به شوراى نگهبان داده شد. این شورا برخى اشكالات را جایز دانست، مصوبه مجلس دوباره اصلاح شد و... داستان ترك سل هنوز ادامه دارد. گفته مى شود كه همه شواهد به زیان ترك سل و به سود یك شركت از آفریقاى جنوبى است. ۴۰ ماه است كه داستان ترك سل در ایران شنیده مى شود و هر كس از ظن خود چیزى درباره آن مى گوید. نتیجه این شده است كه داستان احتمالاً ادامه پیدا كند. درباره این داستان برخى نكات را یاد آور مى شویم:


۱- واقعى ترین بخش این موضوع پابرجا ماندن انحصار فروش تلفن همراه است. ورود یك شركت بخش خصوصى به این بازار در هفته هاى گذشته با حوزه عمل محدود و اندك هیچ گامى براى شكست حصار انحصار برداشته نشده است. تفاوت قیمت ۵۰۰ هزار تومان براى فروش یك سیم كارت كه پول آن باید چند ماه جلوتر پرداخت شود با قیمت یك سیم كارت ۱۵۰ هزار تومانى كه قرار است اپراتور دوم بدهد شیرین است. هر روز تاخیر در عقد قرارداد و شروع به كار ایجاد تاسیسات تلفن همراه سود سرشارى به جیب برنده وارد مى كند.


۲- غم انگیز ترین بخش این موضوع اما هزینه فرصتى است كه مصرف كننده ایرانى مى دهد. ایرانیان نشان داده اند پس انداز كافى براى خرید تلفن همراه كنار گذاشته اند و استفاده از آن را ضرورى تلقى مى كنند. مصرف كننده ایرانى بار هزینه هاى مازادى را بر دوش مى كشد كه به راحتى مى توانست انجام نشود. سازمان و نهادى كه از مصرف كننده ایرانى حمایت كند یا نیست یا ترجیح داده است كار هاى دیگرى انجام دهد. انتظار براى دریافت یك سیم كارت با قیمتى ۳ برابر قیمت رقابتى تحقیر مصرف كننده ایرانى در این وانفساى عجیب و پیچیده است.


۳- جذاب ترین بخش داستان، اما پاى فشارى حرفه اى رهبران كنسرسیوم ترك سل براى بقا در بازار تلفن همراه ایران است. رهبران این كنسرسیوم وقتى دیدند كه شرایط اولیه را باید كنار گذاشته و تن به شرایط تازه اى بدهند كه اختیارات آنها را كاهش مى دهد، ابتدا اخم كردند، اما كار را رها نكردند. پاى فشارى یك شركت اقتصادى در یك مناقصه عجیب و غریب نشان از رفتار حرفه اى، اقتصادى و سیاسى آنها است كه آنها تا زمانى كه نرخ سود فعالیت در این بازار را بالاتر از نرخ سود در بازارهاى دیگر ببینند كنار نخواهند رفت، مگر اینكه كارد به استخوان برسد.
۴- نادرترین اتفاقى كه در داستان ترك سل رخ داد، اقدام بدیع مجلس هفتم بود كه همه مرز هاى گذشته را طى كرد و وارد كار اجرا شد. قانونگذاران مجلس هفتم با توجه به استفاده از فضاى ایرانى كردن كار توانستند به طرح پیشنهادى خویش برسند.


خلع ید از دولت و كنار گذاردن قراردادى كه بسته بود اقدامى تازه در فضاى سیاسى كشور بود كه از یادها نخواهد رفت.


۵- بدترین بخش این داستان كه پیامد هاى آن تا مدت ها ادامه خواهد داشت، كاهش نسبى اعتماد سرمایه گذاران خارجى براى حضور در بازار ایران است. براساس آمار هاى ارائه شده، حجم سرمایه گذارى خارجى مستقیم تصویب شده در ایران از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ رقمى معادل ۲/۳ میلیارد دلار است. یك محاسبه ساده نشان مى دهد در ۱۰ سال یاد شده به طور متوسط ۳۲۰ میلیون دلار سرمایه گذارى خارجى به تن اقتصاد نحیف ایران تزریق شده است. اعتماد یك اصل خدشه ناپذیر در جلب سرمایه هاى خارجى است. واقعیت این است كه تن رنجور اقتصاد ایران نیاز به حضور سرمایه خارجى، تكنولوژى روز، انتقال مدیریت مدرن و... دارد. هوا شدن قرارداد ترك سل اعتماد ها را به ایران بیش از پیش سست خواهد كرد.


اگر سرمایه كافى براى رسیدن به رشد ۸ درصد در تولید ناخالص ملى و ایجاد شغل پایدار داشتیم شاید غصه مان كمتر بود.


۶- مبهم ترین بخش داستان كه هنوز گفته نشده اما درباره آن حدس و گمان زده مى شود این است كه از رفتن ترك سل و آمدن شركتى از آفریقاى جنوبى كدام افراد خرسندند و چه كسانى احتمالاً بازنده اند. به نظر مى رسد كه بازنده اصلى معلوم است: مصرف كنندگان ایرانی. برندگان چه كسانى هستند؟

Posted by manager at 08:57 PM | Comments (0)

September 11, 2005

اپراتور دوم: هر روز بدتر از دیروز

شهرام شریف -  بدبختی های اپراتور دوم تمامی ندارد.بعد از آنکه وزارت آی سی تی آن را تصویب کرد مجلس به آن گیر داد و بعد از مجلس هم حالا نوبت خود شرکا است که این پروژه را به زمین بزنند.امروز شرکت دینگ دینگ! یکی از شرکای ایرانی پروژه اپراتور دوم به همراه بنیاد شریک بعدی، ترک سل را از پروژه اپراتور دوم کنار گذاشتند تا خیال همه راحت شود و حالا رفته اند سراغ MTN اپراتور آفریقای جنوبی که پیش از این در کشورهای گابن، اوگاندا، کامرون و نیجر تجربیات! موفقی را داشته. امروز سوالات زیادی از آقای محمود زاده مدیرعامل صاایران در مورد ترک سل و دلایل کنار گذاشتن آن مطرح شد اما یک سوال باقی ماند و آن اینکه چرا کنار گذاشتن ترک سل مصادف شده با تغییرات در وزارت آی سی تی و ورود برخی از چهره های صاایرانی به بدنه مخابرات هر چند البته گفته می شود وزیر جدید - دکتر سلیمانی - خود مدتی در صا ایران معاون آقای محمودزاده بوده و چنین تغییراتی در وزارت طبیعی به نظر می رسد اما این که موضع وزارت آی سی تی در مقابل یک شرکت خارجی و یک پروژه که به عنوان بزرگترین پروژه ارتباطی کشور را به دوش می کشد، به سرعت تغییر می کند جای پرسش دارد.
با این شکل نگاه به سرمایه گذاری خارجی فکر نمی کنم نه تنها MTN بلکه حتی اپراتورهای درب و داغون زامبیا، نیجر ، گابن و دیگرکشورهای دوست و برادر هم حاضر باشند در پروژه اپراتور دوم کاری بکنند. به نظر من مشکل اپراتور دوم به جز بروکراسی شدید و مقاومت های مافیایی علیه خصوصی شدن این صنعت این بود که مجلس سهام طرف خارجی را از 70 به 49 درصد کاهش داد اما درآن مصوبه ذکر نکرد که سهام باقیمانده را شرکت های خصوصی ایرانی باید در اختیار بگیرند، خب اگر قرار بود از اول اپراتور را به دولت بدهند دیگر چه نیازی به حضور بخش خصوصی بود ؟ و اصلا چه نیازی به اپراتور دوم بود اپراتور اول که هست دولتی هم هست .

Posted by manager at 11:04 PM | Comments (0)

جابجایی مدیران در وزارت ICT

هموطن- علی محمد آقازمانی-این هفته شاهد بودیم که برخی از پست های کلیدی در وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ، بر اساس بررسی های کارشناسانه تیم مدیریت عالی این وزارتخانه که سرپرستی آن را دکتر سلیمانی وزیر ict کشورمان بر عهده دارند ، مورد ارزیابی و تغییر قرار گرفت.
نفس جابجایی مدیران و ارائه نیروهای تازه نفس و با انگیزه بهتر در مسائل مدیریتی ، از مهم ترین شاخص های ارتقای بهره وری و اثر بخش هماهنگ و مولد است که دولت ، با تغییر 90 درصدی کابینه قبلی و معرفی نیروهای جدید به مجلس ، آن را در دستور کار جدی خود قرار داده است .
اما آن چه در این جابجایی مدیریتی اهمیت دارد ، توجه به این مسئله است که ورود نیروهای جدید به کادر مدیریتی ، چه هزینه ها و تبعاتی را برای مجموعه به ارمغان خواهد آورد. آیا این تغییر ، منجر به رفع انحصار تک بعدی خواهد شد یا آن که جابجایی مربوطه ، چند منظوره multi task management است ؟
حال در صورتی هم که جابجایی بر اساس اصول مدیریت چند منظوره و بر مبنای مدیریت ماتریسی matrix management صورت پذیرد ، باید بررسی کرد که تیم مدیریت ، تا چه اندازه اشراف کامل بر لایه های مدیریت ستادی و رفتار سازمانی آنان بر اساس وظایف کاری مجموعه دارند .
اگر تیم جدید مدیریتی ، بخواهند تنها بر اساس تجربیان غیر عملی و بدون طی کردن دوره های مدیریت میانی middle management در راس کار تیم های مدیریتی و عالی سازمان first line manager قرار بگیرند ، ضربه هایی که در سال اول به هماهنگی و سازمان دهی بین مجموعه ایجاد می شود ، سنگین خواهد بود. مخصوصا این که ، در وزارت عریض و طویلی مثل وزارت ارتباطات که فقط فعالیت شرکت مخابرات ایران
www.tci.ir به اندازه یک وزارتخانه است ! ، تبعات سو مدیریتی بیش تر نمایان خواهد شد .
بنابراین با این تفاسیر ، کارشناسان مسائل Ict کشور انتظار دارند تا تغییر و جابجایی مدیران ارشد و کل این مجموعه در راستای اصول شایسته سالاری مبتنی بر بازدهی قبلی فرد مذکور در رده به کار گیری شده ، صورت پذیرد و رویکرد مطلوب تغییر مدیران و گذر از انحصار سنتی ، ما را با بحران و چالش جدیدی رو به رو نکند .
مسئله جابجایی مدیران و مراحل پرورش و رشد و هدایت یک فرد متخصص تا رسیدن وی به پست مدیریت عالی سازمان و یک مجموعه دولتی ، خیلی در کشور ما هدفمند و کارا نیست و نیازمند توجه بیش تر مسئولان و نهادهای پرورش مدیر مانند سازمان مدیریت صنعتی و سازمان مدیریت دولتی ایران به پرورش نیروهای زبده و انقلابی در بدنه مدیریت عالی کشور است تا همیشه برای پست های حساس ، نیروهای اثر گذاری موجود باشد .
اخزین مسئله ای هم که در این یادداشت به آن اشاره می کنیم ، مسئله استفاده از پتانسیل مدیرانی است که اکنون تغییر یافته اند. حذف یک مدیر به خاطر انحصار زدایی و ورود نیروهای تازه نفس ، تنها کافی نیست .
بلکه استفاده از حلقه های مشاوره و اثر بخشی زایی در کنار تیم های مدیریت عالی است که می تواند همواره تجربیات ممتاز را که بعضا هزینه های زیادی برای به دست اوردن ان هزینه شده است ، در اختیار بگیرد . امیدواریم به هر حال ، این جابجایی به سود کشور و ملت باشد .

Posted by manager at 07:53 PM | Comments (0)

شهر الكترونیك قالیباف

 نویسنده: محمد ثروتى
ناشر: آی تی ایران


شاید مهم‌ترین فراز برنامه‌ كارى محمد باقر قالیباف، شهردارى كه تازه بر كرسى شهردارى تهران نشسته است <ایجاد شهرى پویا با هویت و ساختار الكترونیكى> و به عبارتى ایجاد <شهر الكترونیكى تهران> باشد.

از طرفى، شاید براى اولین بار باشد كه مدیرى ارشد در حوزه مدیریت شهرى كلان شهرى مانند تهران بزرگ كه هزاران مشكل و معضل دارد در راس برنامه‌هاى خود از استفاده گسترده از IT نام مى‌برد و آن را غیر مستقیم كلید پویا كردن و هویت بخشیدن شهر پر تردد تهران مى‌داند.

محمد باقر قالیباف مرد زیرك و تیزبینى است و مى‌داند كه یكى از ابزارهاى مهم توسعه همه جانبه، استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات است و شاید همین ویژگى او بود كه وى را در رقابتى تنگ و نزدیك با رقیب سابقه‌دارش در شهردارى تهران پیروز میدان كرد!از دیگر سو، قالیباف سابقه خوبى نیز در حوزه IT دارد. آن جا كه در دولت بودجه‌هاى سنگینى در اختیارش بود با ایجاد پلیس 10+ به استقبال دولت الكترونیك رفت و با گسترش استفاده از كاربردهاى IT در تحول بخشیدن به ساختار نیروى انتظامى‌كه تا قبل از او با مشكلات ادارى و بوروكراسى شدیدى مواجه بود كمر همت بست.

وى همچنین در زمانى كه براى انتخابات ریاست جمهورى از دولت خارج شده بود و با پول محدود خودش و حامیانش مى‌باید تبلیغات گسترد‌ه‌اى را برنامه‌ریزى كند اما باز هم از توجه به IT غافل نشد و با راه انداختن تعداد زیادى سایت و پایگاه خبرى آن لاین و ذكر مشخص از IT در برنامه‌هاى مبارزاتى خود عملا نشان داد كه بیشتر از دیگر رقبایش به این حوزه مى‌اندیشد و براى آن برنامه دارد.

این‌ها را گفتم كه بگویم قالیباف على الاصول IT را خوب مى‌شناسد و با كاربردهاى موثر آن نیز آشنا است و سابقه خوبى هم در این كار دارد و لذا مى‌توان با احتمال خوبى به موفقیت وى در ایجاد شهر الكترونیكى تهران بزرگ خوش بین بود.

رفت و آمد در تهران بزرگ سخت است و پر هزینه و زمان زیادى را تلف مى‌كند. ترافیك و آلودگى هوا طاقت آدمى‌را بى‌تاب مى‌كند و با این حال هنوز بخش زیادى از سازمان‌هاى خدمات دهنده ما از اینترنت و كابردهاى آن استفاده شایسته‌اى نكرده‌اند و فعالیت‌هاى جسته و گریخته‌اى كه انجام شده است نتوانسته به خوبى نیاز مردم در عدم مراجعه به سازمان‌ها را بر طرف كند.ارائه خدمات پرداخت قبوض مصرفى مردم از طریق اینترنت، ثبت نام كنكور و اعلام نتایج آن از طریق وب، راهنماى اطلاعات شهرى، مسیریابى بهینه از طریق شبكه ماهواره‌اى، اطلاع از قوانین و مقررات سازمان‌هاى دولتى و خیلى كارهاى انجام شده دیگر، با این هدف طراحى شده‌اند كه نیاز مردم را در تردد در این شهر شلوغ و آلوده بكاهند و البته كه جاى كار بسیار زیادترى در این خصوص باقى مانده است.

شهردارى تهران براى آن كه بتواند در تحقق برنامه‌هاى خود موفق باشد باید <اصلى‌ترین متولى ایجاد شهر الكترونیكى> باشد و دولت جلوى هرگونه موازى كارى در این خصوص را بگیرد چرا كه مشخص بودن متولى و معلوم بودن ابتدا و انتهاى كار امكان نظارت و ارزیابى و انتقاد و به چالش كشانیدن آن را نیز فراهم مى‌نماید.اما ایجاد شهر الكترونیكى در تهران بزرگ كه اكثر شركت‌هاى كامپیوترى ما در آن جاى دارند موجب تقویت و توسعه بازار خواهد شد و فصل جدیدى را به روى آنان خواهد گشود به شرطى كه محمد باقر قالیباف نگاهى ویژه به تولیدات داخلى و توانمندى شركت‌هاى ایرانى داشته باشد.

میدان دادن به شركت‌هاى انفورماتیكى ایرانى در ساختن جزء جزء شهر الكترونیكى تهران و یا مشاركت دادن هوشمندانه آن‌ها در كنار پروژه‌هایى كه لاجرم باید خارجى‌ها متولى آن باشند مى‌تواند در توسعه توان تخصصى و فنى شركت‌ها و نیز گسترش شهر‌هاى الكترونیكى به دیگر شهر‌هاى كشور كمك شایانى نماید.شهر الكترونیك تهران در صورتى كه با موفقیت توام باشد مى‌تواند نمونه اى خوب از نشان دادن توان و تدبیر ایرانى به شمار رود و مقایسه‌اى شایسته با طرح هنوز به سرانجام نرسیده سوپر كریدور مالزى گردد.

در ایجاد شهر الكترونیكى تهران همه اهالى IT از شركت‌هاى كامپیوترى گرفته تا سازمان نوپاى نظام صنفى و دانشگاه‌ها و نشریات تخصصى و مدیران دستگاه‌هاى مرتبط باید دست به دست هم دهند و در راه اندازى سریع آن مشاركت كنند و نگذارند تا شهردار قالیباف در چم و خم‌هاى فراوان شهردارى ابر شهر تهران گم شود و براى ایجاد شهرى الكترونیكى وقتى كافى و وافى نگذارد.

Posted by manager at 01:39 PM | Comments (0)

September 07, 2005

موبایل حق مردم است

 شهرام شریف - رشد بازار تلفن‌همراه طى چند سال اخیر تبعات متفاوتى را در بخش‌هاى مختلف ارتباطى به همراه داشته و قوانین جدیدى را نیز در عرصه این تكنولوژى نسبتا نوظهور تدوین كرده است.

بر اساس آمارها تاكنون چین، كشورهاى شرق آسیا، كشورهاى اروپاى غربى و آمریكا از بیشترین رشد در این زمینه برخوردار بوده‌اند اما با توجه به اشباع شدن بازار این كشورها (به جز چین) بازارهاى جدیدى شامل آسیاى غربى (خصوصا خاورمیانه) آفریقا، آمریكاى لاتین، هند و همچنین چین شركت‌هاى اپراتورى را به سمت این بازارها كشانده است.

بر اساس آمارها هم‌اكنون در جهان 780 اپراتور وجود دارد كه تاكنون در حدود یك‌میلیارد و 500 میلیون تلفن‌همراه را ارائه داده‌اند كه از این میان آمریكا 140میلیون، چین 300میلیون، كشورهاى اروپایى 350 میلیون و آفریقا 50 میلیون را به خود اختصاص داده‌اند.

در این بازار رقابتى آنچه بیش از هر چیز اهمیت یافته، سرعت دسترسى به این ابزار ارتباطى و پوشش تقاضاى بازار از یك سو و ارائه خدمات مطلوب‌تر و ایجاد فضاى رقابتى براى ارائه این گونه خدمات از سوى دیگر است.

در همین راستا بسیارى از كشورها، موضوع چند اپراتورى را در دستور كار خود قرار داده‌اند كه گشایش بازارهاى بسته مخابراتى، از جمله پیامدهاى آن است.

در ایران گشایش بازار بسته مخابراتى در عرصه تلفن‌همراه دو سال قبل با انجام مناقصه اپراتور دوم تلفن‌همراه در دستور كار قرار گرفت و بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله به دولت اجازه داده شد سه سال پس از آغاز فعالیت اپراتور دوم زمینه را براى فعالیت اپراتور سوم نیز فراهم كند. بر این اساس اپراتور دوم به تنهایى باید در طى 15 سال، 16میلیون خط تلفن‌همراه را واگذار كند كه ارائه 11میلیون سیم كارت در سه سال نخست، در برنامه كارى آن قرار دارد. هر چند نوع انجام مناقصه و ترتیبات قانونى اپراتور دوم تا اندازه زیادى امیدوارى‌هاى این بخش را پررنگ كرده بود اما مشكلاتى كه تاكنون در اجراى پروژه اپراتور دوم به وجود آمده، عملا چشم‌انداز این عرصه را تا اندازه‌اى مبهم كرده است.

مشكلات ناشى از بوروكراسى ادارى یك سرمایه‌گذارى خارجى، بازبینى قرارداد و به تازگى نیز اختلاف میان شركاى داخلى و خارجى كنسرسیوم برنده - ایران‌سل - وضعیت كند و پرتاخیرى را در این عرصه ایجاد كرده است.

وضعیت هم اینك به گونه‌اى است كه برخى مقامات مخابراتى از حضور یك اپراتور جدید خارجى در ایران‌سل سخن به میان مى آورند، طرف خارجى - ترك سل- شركاى ایرانى را به طى نكردن مراحل قانونى متهم مى‌كند و به خروج از مناقصه و گشودن یك شكایت بین‌المللى سخن به میان مى‌آورد. با توجه به تاخیر به وجود آمده در این زمینه به نظر مى‌رسد به هم خوردن تركیب فعلى براى هیچ كدام از سه ضلع این مثلث یعنى طرف ایرانى، طرف خارجى و وزارت آى‌سى‌تى منفعتى به همراه نخواهد داشت. ایجاد یك شكایت بین‌المللى و به تبع‌آن حجم تبلیغات منفى خارجى بر علیه ایران نیز - علاوه بر پرداخت احتمالى خسارت‌هاى ناشى از شكایت‌هاى قانونى - از جمله هزینه‌هایى خواهد بود كه بر كشور و خصوصا بر عرصه ارتباطات كشور تحمیل خواهد شد.

به چنین وضعیتى باید مشكلات بخش تلفن‌همراه و تقاضاى روز افزون آن در كشور را نیز افزود در جایى كه بخش دولتى با تمام توان نیز قادر به پاسخگویى تقاضاى این عرصه نیست و بازار سیاه این ابزار ارتباطى هنوز بادوام و برقرار است. هم‌اكنون مخابرات طى ده سال اخیر توانسته تنها 6میلیون و نیم سیم كارت به متقاضیان ارائه دهد در حالى كه این میزان با احتساب موبایل‌هاى اعتبارى واگذار شده تالیا (420هزار سیم كارت) به عدد 7 میلیون نمى‌رسد كه در واقع ضریب نفوذ این وسیله ارتباطى در ایران در حدود 10درصد است، این در حالى است كه به عنوان نمونه در كشورى مثل تایوان به تعداد جمعیت كشور تلفن‌همراه وجود دارد.به نظر مى‌رسد بدنه دولت (خصوصا مقامات وزارت آى‌سى‌تى) از یك سو و طرف‌هاى ذى‌نفع باید هر چه سریع‌تر نسبت به رفع اختلاف و سهل كردن روند اجرایى اپراتور دوم اقدام كنند. مسلما داشتن یك وسیله ارتباطى ارزان قیمت و با كیفیت حق طبیعى مردم ایران است، حقى كه هنوز استیفا نشده است.

Posted by manager at 12:55 PM | Comments (0)

September 06, 2005

حکایت ناتمام ترک سل

شهرام شریف - ماجرای اپراتور دوم حکایت جالبی پیدا کرده، بعد از آنکه مجلس هفتم جلوی این پروژه را گرفت و سهام طرف خارجی را در این پروژه از 70 به 49 درصد تقلیل داد همگان تصور می کردند که ترک سل این پروژه را ترک می کند و با شکایت در یک دادگاه بین المللی و دریافت غرامت ناشی از نقض مناقصه ( عبارت بهتر مزایده است) ماجرای اپراتور دوم در این زمینه فیصله می یابد.ترک سل کنار نکشید و به همان 49 درصد قانع شد اما حالا به نظر می رسد دو شریک ایرانی ( صا ایران و بنیاد مستضعفان)که هر کدام فقط 15 درصد سهم ایرانسل را در اختیار دارند( بقیه سهام به جز سهام ترک ها متعلق به پست بانک و بانک ملی است) راضی نیستند چون شرایط را به گونه ای پیش برده اند که صدای ترک سل بلند شده است. چندی قبل دو شرکت گسترش الکترونیک ایران و شرکت پرمان ارتباط که نمایندگان صاایران و بنیاد در این پروژه هستند شرکت ایرانسل را با سهامی که صرفا به خود این دو شرکت تعلق داشت ثبت کرده وهیات مدیره و رییس هیات مدیره تعیین کرده اند بدون آنکه حتی از ترک سل در هیات مدیره خود کسی را جای بدهند. آنها بلافاصله ثبت شرکت و مدارک آن را به وزارت آی سی تی تحویل دادند و سریعا از ترک سل هم خواستند که سهم خود را به بانک واریز کند و تا 13 شهریور هم به این شرکت مهلت دادند در غیر این صورت شرکت MTN آفریقای جنوبی جایگزین آن ها خواهد شد.
این توضیحات را - البته مختصر - دادم که بگویم آقایان ترک ها آنقدرها احمق نیستند که که پولشان را بدهند دست یک هیات مدیره کاملا ایرانی. اولا بخش عمده سهام شرکت ترک سل متعلق به سونرای فنلاند و اریکسون سوئد است و اینها خودشان ختم روزگار مخابرات هستند و فکر می کنم دلیل اصلی ماندن آنها تا به حال به دلیل اولا خرجی بوده که در این زمینه کرده اند ودوما بازار مملو از تقاضای تلفن همراه ایران است. MTN نه به اندازه ترک سل سابقه و مشترک دارد و نه حتی بین کشورهای افریقایی چندان مطرح است به نظرم اگر ترک ها این پروژه را ترک کنند هم ایران باید خسارت به آنها بپردازد و هم پروسه تعیین شریک جدید برای ایرانسل به آن سادگی نخواهد بود که همه فکر می کنند.
نکته جالب در این میان تغییر موضع مقامات مخابراتی خصوصا آقایان مقدس و فردیس است که بعد از معرفی وزیر جدید کاملا به نفع شرکای ایرانی ترک سل تغییر مشی داده اند البته من هم شنیده ام که محمد سلیمانی وزیر ارتباطات قبلا معاون یکی از طرف های ایرانی ایرانسل بوده ولی بعید می دانم این تغییر مشی سریع به آن موضوع ارتباطی داشته باشد یعنی واقعا آن یک پست برای آقایان این قدر ارزش دارد که حاضرند یک پروژه را که به قول خودشان بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ ارتباطات کشور است به آن بفروشند؟


مرتبط:
* ترک سل تنها پیش قرارداد لایسنس را امضا کرده است ! (ICTNA)
* رییس هیات مدیره ایرانسل:قرارداد اپراتور دوم امضا نشده است خبرگزاری شهر
* مقدس:ترک سل باید نظر طرف ایرانی را جلب کند - خبرگزاری شهر

Posted by manager at 02:35 PM | Comments (0)

September 05, 2005

دانشکده مجازی علم و صنعت از نوع جدید!

یادداشت آنلاین-هموطن-علی محمد آقازمانی- دانشگاه علم و صنعت ایران بعد از گذشت چند ماهی که از راه اندازی مرکز آموزش از راه دور آن می گذرد ، اقدام به برپایی پذیرش دانشجو در مقطه فوق لیسانس در رشته های مهندسی آی تی و مدیریت اجرایی کرده است .
بر اساس اعلام سایت
www.elearning-iust.ir قرار بود از روز 12 شهریور سال جاری ، فرم های ثبت نام از متقاضیان بر روی سایت مرکز قرار بگیرد.
اما با گذشت بیش از 72 ساعت از این اطلاعیه ، هم چنان نه فرمی آنلاین شده و نه اطلاعات کافی و معقولی از برگزاری این دوره ها و هزینه های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار گرفته است .
این در حالی است که قرار است این دوره ها ، کاملا به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور و تلفن متقاضیان به دانشگاه ، برگزار شود.
اما متاسفانه می بینیم که هنوز در اوایل شروع دوره ، پایگاه وب این مرکز با error هایی در SQL SERVER و سیستم HOST آن مواجه می شود به گونه ای که حتی بخش contact us سایت نیز ، در دسترس نیست .
از دکتر غلامی رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت انتظار داریم نسبت به موارد زیر ، پاسخ هایی را جهت تنویر افکار عمومی و مخاطبان محترم روزنامه هموطن که شمار زیادی از آن ها علاقمند حضور در چنین دوره هایی هستند ، اعلام فرمایند :


1-چرا در زمانی که از ماه ها قبل قرار است تا فرم الکترونیکی پذیرش دوره های ارشد روی سایت قرار بگیرد ، سایت در چنین وضعیتی به سر می برد ؟


2-چرا سایت دانشکده ای مجازی ، از سرور های پشتیبان و دامنه دیگری برخوردار نیست ؟


3-آیا رویه تحصیل الکترونیکی در دوره های ارشد ، قرار است به جای نبود استاد در دوره های سنتی ، بهانه بالا نبودن سایت را برای دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه کند؟


4-با وجود عدم اعلام این مرکز در هزینه های این دوره ، انتظار می رود برای طی دوره ایی در 5 ترم ، این دانشگاه رقمی در حدود 4 میلیون تومان را از دانشجویان اخذ کند. علت بالا بودن این هزینه برای دوره ای که کم ترین خرج و هزینه را روی دست دانشگاه علم و صنعت ایران می گذارد ، چیست ؟ آیا برای گذر از دوره های مجازی نیز ، باید به صف پول دارها چشم انداخت ؟


5-آیا متقاضیان لیسانس مشمولی که تاریخ اعزام آن ها در شهریور ماه سال جاری است نیز ، می توانند از مزایای معافیت تحصیلی این دوره استفاده کنند ؟
در خاتمه یادآور می شویم که وجود دوره های کارشناسی ارشد در فضایی که هنوز از کاستی های رویکردهای سنتی رنج می برد ، عملا خیلی اینترنتی و پر سرعت نخواهد بود و در صورت مطلوب نبودن سیستم های برگزاری دوره و پشتیبانی آنلاین دانشجویان ، بازگشت به کنکور ارشد و ضریب قبولی یک به صد ، برای داوطلبان شیرین تر خواهد شد !؟ (امید است که چنین نشود . . . .)
 

Posted by manager at 12:58 PM | Comments (0)