اظهارات قابل تامل معاون رگولاتوری در خصوص هشدار افراد ناشناس به نام مهندس مخابرات و انتقال ویروس با وصل تماس!

13.jpg


حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درخصوص تماس مشكوك افراد ناشناس كه با معرفی خود به عنوان مهندس مخابرات به منظور بررسی خط مشترك با مشتركین تلفن همراه ارتباط برقرار می نمایند هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسن رضوانی ضمن اعلام خبر فوق گفت: درصورتی كه افراد ناشناس با معرفی خود بعنوان مهندس یكی از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه كه به منظور بررسی خط مشتركین تلفن همراه با آنها ارتباط برقرار می نمایند، با توجه به اینكه از نظر هزینه ارتباط ، هك نمودن گوشی تلفن و یا خطر دسترسی به اطلاعات سیم‌كارت آن مشترك وجود دارد بنابراین مطلقاً از دریافت رمز از تماس گیرنده و شماره‌گیری با تلفن و یا واردكردن كد خودداری نمایند.
وی افزود: مشتركین، شماره تماس گیرنده را ثبت و به بخش شكایات سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی  لینك « دفتر بازرسی ، نظارت مدیریتی و پاسخگوئی » ارسال نمایند.


معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درخصوص خطرات وارد كردن كد اعلام شده از سوی تماس گیرنده اظهار داشت: مطابق بررسی های بعمل آمده با وارد كردن كدی كه به مشترك اعلام می شود ، تماس مجددی با وی برقرار شده و در نمایشگر گوشی واژه xalan نمایش داده می شود كه درصورت وصل تماس، ویروسی به گوشی وارد می شود و باعث حذف اطلاعات گوشی و سیم‌كارت IMSI) وIMEI ( شده و موجب قطع ارتباط با شبكه می‌شود و مشترك برای تماس مجبور خواهد بود گوشی دیگری خریداری كند.

 


URL: https://www.ictna.ir/id/037475/

Code: 037475