رشد 10 برابری ترافیک دیتای موبایلی

شرکت اریکسون پیش‌بینی کرده که ترافیک اطلاعات موبایلی تا پنج سال آینده 10 برابر شود.

به گزارش دنیای اقتصاد براساس گزارش اریکسون، مشترکان پهن باند موبایلی در سال 2016 به پنج میلیون نفر می‌رسد، این در حالی است که تا پایان سال 2011 این رقم 900 میلیون نفر برآورد خواهد شد.

به این ترتیب انتظار می‌رود که افزایش دسترسی به پهنای موبایلی سالانه با 60 درصد رشد همراه باشد. همچنین ترافیک ناشی از گوشی‌های هوشمند تا پایان سال‌جاری سه برابر خواهد شد.

گزارش اریکسون بر اساس بررسی‌ شبکه‌های زنده مناطق مختلف در سراسر دنیا ارائه شده است.بر این اساس، دسترسی به اینترنت باعث افزایش ترافیک موبایلی و ترافیک اطلاعات موبایلی می‌شود، به طوری که انتظار می‌رود از سال 2011 تا 2016 هر سال با افزایش 60 درصدی همراه باشد.


URL: https://www.ictna.ir/id/037931/

Code: 037931