درخواست برای پیشنهاد پروژه در زمینه طرح لینوكس فارسی

مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف در راستای مدیریت طرح ملی لینوكس فارسی، اجرای 11 پروژه جدید را به مناقصه گذاشت.به گزارش رسیده از این مركز، این مناقصه‌ها كه با تایید شورای عالی انفورماتیك، و حمایت شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌باشد، به شرح زیر است:
1- سه قلم Outline برای كاربردهای واسط كاربری، ترمینال و چاپ
2- پشتیبانی فارسی در كتابخانه‌های(+GTKE) مربوط به GNOME
3- پشتیبانی فارسی در كتابخانه های ICU
4- پشتیبانی فارسی در كتابخانه‌های(Qt) مربوط به KDE
5- بررسی و ثبت مشكلات فارسی در Openoffice.org
6- تهیه یك نسخه نمایشی-آزمایشی قابل نصب لینوكس فارسی بدون پشتیبانی كاربری
7- مرورگر Mozilla
8- ترجمه محیط گرافیكی GNOME به فارسی
9- ترجمه محیط گرافیكی KDE به فارسی
10-فارسی‌سازی ابزار مدیریت كارگزار webmin
11-فارسی‌سازی یك لغت‌نامه چندزبانه برای محیط لینوكس


گفتنی است كه كلیه RFP مربوط به پروژه‌های فوق از طریق سایت www.farsilinux.org قابل دریافت هستند.


همچنین برای كسب اطلاع بیشتر می‌توانید با تلفن های 6006399 و 6165169 یا پست الكترونیك rfp@farsilinux.org تماس حاصل فرمایید.


 


URL: https://www.ictna.ir/id/047653/

Code: 047653