مدیرعامل مخابرات: در مخابرات خصوصی شده دارایی مخابرات برای مردم است

 

بخش خصوصی، کار بنگاههای اقتصادی را هدفمند می کند و مخابرات دولتی به معنای ماموریت پذیر بودن آن برای قوانین تعیین شده می باشد اما در مخابرات خصوصی ، دارایی و امکانات کشور به دست مردم و در خدمت آنها است.

پور رنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که در مراسم معرفی مدیرعامل جدید شرکت مخابرات اصفهان سخن می‌گفت افزود: بازار کشور نیاز شدیدی به خدمات مخابرات دارد و خصوصی سازی مخابرات با اصلاح ساختارها به دنبال رفع نیازهای مردم و بازار است.

پوررنجبر با اشاره به اینکه ما باید به سمت مردم حرکت کنیم افزود: به همین منظور دو معاونت جدید شامل "بازاریابی و امور مشتریان" و "فناوری اطلاعات" در شرکت مخابرات ایران ایجاد شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: فناوری اطلاعات در کشور ما ضعیف و به طور جزیره ای است که در بخش مخابراتی باید ساختار آن بهینه شود.

بر اساس این گزارش مهندس پور رنجبر با بیان این مطلب که اصفهان در زمره پنج استان برتر کشور در بخش مخابرات است ، گفت: این استان در پنج سال گذشته در بخشهای مختلف مخابرات پیشرفت و توسعه بسیار خوبی داشته و از استانهای برتر کشور است.

وی مخابرات را بخش اقتصادی و فرهنگی دانست و گفت: فناوری اطلاعات جزو فناوری های حیاتی و ضروری است و امروز هیچ ملتی نمی تواند مدعی توسعه بدون فناوری اطلاعات باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: اگر اطلاعات را که ربطی به رایانه ندارد، به دست آوردیم و آن را به کار گیریم آنگاه زندگی شخصی و اجتماعی مردم نیز رونق می یابد.

پور رنجبر با اشاره به اینکه خصوصی سازی بحث تغییر مالکیت یا امکانات نیست گفت: با خصوصی سازی مخابرات یعنی اینکه این دارایی را به خود مردم واگذار کرده ایم.

در پایان این مراسم مهندس حسین کشایی آرانی، مدیر عامل جدید شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: این شرکت با واگذاری 100 هزار پورت اینترنت پرسرعت ADLS در مدت شش ماه، توانمندی خود را در این زمینه به خوبی نشان داد.

وی ضمن بیان این مطلب افزود: این در حالی است که 11 شرکت PAP در 9 سال گذشته فقط موفق به واگذاری 70 هزار پورت ADSL شده بودند.

کشایی افزود: برقراری ارتباط و ارایه ی سرویس ها و خدمات مخابراتی به عنوان یکی از ارزشمندترین و مهمترین خدمات جامعه قلمداد می شود ، و این هنر مدیران و کارکنان مخابرات است که تقدیم به همه ی مردم کشور می شود.

وی، مخابرات را دروازه و کارکنان مخابرات را دروازه بانان ورود مردم به فضای مجازی دانست و اظهار داشت: امروز دنیایی مهمتر و پیچیده تر از دنیای واقعی ، محل حضور همه ی قدرت ها شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان تاکید کرد: مدیریت مخابرات کشور پس از خصوصی سازی از ما انتظار دارد که نیازهای جامعه را شناسایی کرده و به مردم خدمت کنیم.


URL: https://www.ictna.ir/id/050704/

Code: 050704