ارتقاء به آندروید 4.1 لوبیای‌ژله‌ای برای تلفن‌های هوشمند XperiaTMی سال 2012

اطلاعات جدید در خصوص بروزرسانی‌های نرم افزاری گوشیهای سونی

 

برنامه بروز رسانی برای گوشی های Xperia T، Xperia TX و Xperia V مطابق برنامه تعیین شده به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
 
این تلفن‌های هوشمند طی ماه‌های فوریه و مارس شروع به دریافت لوبیای ژله‌ای خواهند کرد.
سپس، Xperia P، Xperia Jو Xperia goاز پایان ماه مارس ارتقا خواهند یافت و نهایتا Xperia S، Xperia SL، Xperia ionو Xperiaacro S در هفته‌های پس از آن بروزرسانی خواهند شد.
 
برای گوشی‌های Xperia U، Xperiamiro، Xperiatipoو Xperia sola تصمیم بر آن شده که به آندروید با ویرایش بالاتر از ۴٫۰ ارتقا نیابند.
گفتنی است که زمان‌بندی بروزرسانی و دسترسی به آن بسته به بازار و کاربران مختلف، ممکن است متفاوت باشد.

URL: https://www.ictna.ir/id/052291/

Code: 052291