برنامه تلفن همراه در خدمت نابینایان

منبع: ایسنا

 

به زودی نابینایان قادر خواهند بود تا با استفاده از یک برنامه تلفن همراه به راحتی در خیابان‌ها قدم بزنند.
 
این برنامه مخصوص تلفن‌های همراه هوشمند بوده و مراحل طراحی و تولید آن در سنگاپور در حال انجام است و گفته شده که تا دو سال دیگر آماده بهره‌برداری خواهد بود.
 
نابینایان با نصب این برنامه برروی تلفن‌های همراه هوشمند خود و با کمک گرفتن از آن می‌توانند از رفتن به مسیرهایی که برای نابینایان مناسب نیست اجتناب کرده و در عوض از مسیرهایی هدایت خواهند شد که در آن‌ها امکانات ویژه نابینایان تعبیه شده است.
 
این برنامه از سوی دانشجویان و استادان موسسه مطالعاتی "انجی آن پلی‌تکنیک" سنگاپور در حال طراحی است و مبنای فعالیت آن استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS) خواهد بود.
 
به گزارش روزنامه استریت تایمز، این برنامه نابینایان را با پیام‌های صوتی و بوق‌های هشداردهنده راهنمایی خواهد کرد و در آن حتی به وضعیت جوی نیز توجه شده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/052578/

Code: 052578