تصاویری از تأثیرگذاری موبایل بر زندگی; آدمهایی که دیگر به بالا نگاه نمی‌کنند

 

یک محقق تلفن همراه در فنلاند با انتشار بیش از 180 تصویر طی دو ماه گذشته، تأثیر این فناوری بر شیوه تعامل ما با جامعه را به تصویر کشیده و تأکید کرده که مردم دیگر به بالا نگاه نمی‌کنند و به محیط اطراف توجهی ندارند.
 
مدتها پیش تلفن تنها راه برقراری ارتباط با فردی بود که اگر در خانه بود به تلفن ما پاسخ می داد، اما اکنون تلفنها به ضروت 24 ساعته در هفت روز هفته تبدیل شده اند.
 
تصاویر ارائه شده نشان می دهد که چگونه تلفنهای همراه بر شیوه تعامل ما با دنیای اطراف تأثیر گذاشته اند.
 
امروز جامعه روی یک دستگاه کوچک به اندازه دست متمرکز شده است که شیوه ارتباطات ما را متحول کرده و ما را قادر می سازد که پیامهای فوری، تصاویر، فایلهای صوتی، تصویری به دوستان و خانواده خود در سراسر جهان ارسال کنیم.
 
با دسترسی به اینترنت برنامه های اجرایی، بازیها و حتی بانکداری نیز به این تلفنهای همراه منتقل شده است و مردم به ندرت لحظه را با نگاه کردن به اطراف خود می گذرانند.
 
انسانهای دنیای امروز به جای این که اطراف خود را نگاه کنند، تمام مدت سرهای خود را روی تلفنهای همراهشان خم کرده اند و به نوعی توسط این فناوری هیپنوتیزم شده اند تا حدی که بازی کردن با تلفنهای همراه جایگزین تعامل برقرار کردن با دیگران شده است.
 
این مجموعه تصاویر توسط یک محقق تلفنهای همراه از فنلاند گرفته شده که نشان می دهد مردم از تمام اقشار جامعه تنها روی تلفنهای همراه خود متمرکز شده اند و به ندرت به بالا نگاه می کنند.
 
این محقق در سایت اینترنتی خود طی دو ماه دسامبر 2012 و ژانویه 2013 تصاویری از خیره ماندن مردم به تلفنهای همراه خود تهیه کرده که مجموع آنها به 181 تصویر می رسد.
 

فناوری موبایل شیوه تعامل ما را با دنیا تغییر داده است

مردم وسط خیابان ایستاده تا تلفن همراه خود را چک کرده و با دوستان و خانوده خود ارتباط برقرار کنند

تلفنهای همراه نه تنها شیوه ارتباط بلکه شیوه رفتار مردم را تغییر داده است

مردم به قدری روی تلفنهای همراه خود که در دستانشان نگاه داشته اند متمرکز شده اند که نسبت به رویدادهای اطراف خود غافل هستند

بسیاری از افراد 24 ساعت روز قابل دسترس هستند، چرا که تمام مدت تلفن همراه خود را با خود حمل می کنند

25 سال پیش، تلفن شیوه ای برای ارتباط برقرار کردن بود، آن هم اگر طرف مقابل در منزل خود حضور داشت، این ارتباط برقرار می شد

 

 

با برخی از برنامه های اجرایی تلفنهای همراه کاربران می توانند در هر لحظه تصاویر و سایر فایلها را به دوستان خود ارسال کنند

به ندرت پیش می آید که کسی با وسائل حمل و نقل عمومی چون اتوبوس، مترو و قطار به مقصد خود برسد و طی مسیر به تلفن همراه خود نگاه نکند


URL: https://www.ictna.ir/id/052594/

Code: 052594