ناوبری ماهواره‌ای که رانندگان را از چراغ سبز عبور می‌دهد

 

محققان یک سیستم ناوبری ماهواره‌اي را در شهر نیوکاسل بریتانیا به آزمایش گذاشته‌اند که به رانندگان می‌گوید با چه سرعتی حرکت کنند تا اطمینان حاصل کنند که در هیچ چراغ قرمز ترافیکی گرفتار نشوند.
 
 
به گزارش مهر، پروژه قطب‌نمای 4 بعدی با هدف کاهش تجمع اتومبیل‌ها و آلودگی ایجاد شده به واسطه اتومبیل‌هایی آزمایش می‌شود که در ترافیک مانده، بی‌وقفه ترمز کرده و استارت می‌کنند.
این پروژه اتومبیل‌ها را به مرکز کنترل ترافیک شهر متصل می‌کند تا رانندگان را از ترافیک و تصادف دور نگاه دارند، آنها را با سرعت ممکن و امنیت کامل به مقصد برساند.
فیل بلیث استاد دانشگاه نیوکاسل اظهار كرد: این آزمایش در ارائه اطلاعات به رانندگان و راهنمایی آنها بی‌نظیر و بی‌سابقه بوده است.
وی افزود: چراغ‌های راهنمایی می‌توانند با اتومبیل‌ها صحبت کنند، این اطلاعات می‌تواند درباره مدت زمان انتظار برای عبور از جاده و اطلاعاتی درباره اینكه راننده باید با چه سرعتی حرکت کند تا اطمینان حاصل کند که از چراغ‌های راهنمایی سبز گذر خواهد کرد، مفيد باشد.
براساس این طرح، در مناطق شلوغ به ویژه در ساعات شلوغ روز باید به جاده‌های اصلی اولویت داد تا ترافیک در جریان باشد. رانندگان همچنین می‌توانند نسبت به خرابی سایر اتومبیل‌ها در مسیر مطلع شوند و بدانند که کدام چراغ راهنمایی در مسیر پیش‌روی آنها قرمز است.
این طرح آزمایشی نیوکاسل توسط دانشگاه نیوکاسل و شورای شهر در جریان است و بخشی از یک پروژه است که شش کشور اروپایی دیگر چون فرانسه، دانمارک، هلند، یونان، ایتالیا و اسپانیا نیز در آن سهیم هستند.
این پروژه در بریتانیا با ریاست دکتر یون هوبنر انجام می‌شود. وی اظهار كرد: با ایجاد یک سیستم اطلاعاتی برای تمام کاربران جاده‌اي می‌توانیم خدمات اضطراری به سایر کاربران ارائه دهیم و اطلاعاتی را در اختیار رانندگان اتوبوس قرار دهیم که به آنها کمک کند با سرعت و امنیت به مقصد برسند. آزمایش این سیستم برای نخستین بار است که در بریتانیا صورت می‌گیرد. 

URL: https://www.ictna.ir/id/053414/

Code: 053414