هنگ کنگی‌ها گوشیهای هوشمند را گرانتر از بقیه مردم جهان میخرند

بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش جدید منتشر شده، قیمت گوشیهای هوشمند پیشرفته که طی سال گذشته در کشور کره جنوبی فروخته شدند از همه دنیا بالاتر بوده است و به عبارت دیگر کرهایها خرید گوشیهای هوشمند پیشرفته را گرانتر ازدیگر ساکنان زمین خریداری کردهاند.
 
 
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، طبق اطلاعات منتشر شده از جانب شرکت تحقیقاتی گارتنر، میانگین قیمت هر دستگاه گوشی هوشمند پیشرفته در کشور کره جنوبی طی سال گذشته 643.3 دلار بوده که این رقم بین 48 کشور جهان در رتبه دوم گرانترین بازار گوشیهایهوشمند محاسبه میشود.
این طور که گفته میشود سال گذشته هر دستگاه گوشی هوشمند پیشرفته با میانگین قیمت 814.6 دلار در کشور هنگکنگ فروخته شده است. در کشورهای تایوان، آمریکا و لهستان هم میانگین قیمت هر گوشی هوشمند پیشرفته بهترتیب 625،523.5 و 510.8 دلار بوده است.
در سالهای 2010 و 2011 میلادی میانگین قیمت هر دستگاه گوشی هوشمند پیشرفته در کشور کره جنوبی 405.9 و 406.3 دلار محاسبه شده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که میانگین قیمت گوشیهای هوشمند متوسط و معمولی در کشور کره جنوبی هم در رتبه دوم لیست گرانترین گوشیهای جهان قرار داشته است.
طی سال 2012 میلادی هر دستگاه گوشی هوشمند متوسط و معمولی در کشور کره جنوبی با قیمت 182.8 دلار به فروش رسیده است. در مقابل این گوشیها در کشورهای نیوزیلند، نروژ و دانمارک به ترتیب با قیمتهای 159.7، 116.8 و 114.4 دلار بهفروش رسیدهاند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/055916/

Code: 055916