تفکیک فیلترینگ پورت SSL در کشور

منبع: Fars News
تاکنون در مواقع خاص که پروتکل SSL بسته می‌شد، همه سایت‌هایی که از این پروتکل استفاده‌ می‌کنند از جمله بانک‌ها، مسدود می‌شدند؛ اما اکنون به لحاظ فنی امکانی فراهم شده که سایت‌های مجاز استفاده کننده از این پروتکل باز خواهند بود.
 
 
در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئولیت فنی فیلترینگ را بر عهده دارد، از نظر فنی اقدامی را فراهم کرده که در مواقع خاص که نیاز به مسدود کردن پروتکل SSL است، سایت‌های مجاز  که از این پروتکل استفاده می‌کنند باز خواهند بود و سایت‌های فیلتر شده که از پروتکل SSL استفاده می‌کنند همچنان مسدود خواهند شد.
 
زیرا اساسا پروتکل SSL یک پروتکل امن و رمزنگاری شده است که برای مثال در ارتباطات بانکی استفاده می‌شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/060087/

Code: 060087