صاحبان گوشی‌های هوشمند هوشیارتر از افراد معمولی هستند

منبع: تسنیم
توجه دارندگان گوشی‌های هوشمند به ترتیب با اختلاف ۶، ۴، ۲ و ۱ درصدی در زمینه‌های تبلیغات پایانه‌های فرودگاهی، تاکسیرانی، استندهای خبری و بیلبوردهای سیار بیشتر از افراد معمولی است.
 
 
 
تحقیقاتی جدید در رفتار کاربران گوشی‌های هوشمند نشان می‌دهد برخلاف تصورات موجود مبنی بر اینکه این افراد معمولا سر در گوشی دارند و حواس‌شان کمتر به محیط بیرونی است، این افراد توجه‌شان بیشتر از افراد بدون گوشی هومشند به محیط اطراف است.
این بررسی که در نیوزلند و به مدت شش ماه (منتهی به اکتبر 2013) صورت گرفته حاکی از این است که توجه این قبیل افراد به بیلبوردها بزرگ شهری نزدیک به 54 درصد است در حالیکه افراد معمولی تنها توجهی در حدود 43 درصد دارند.
این تحقیقات که جزییات آن در نمودار زیر مشخص است نشان می‌دهد در زمینه تبلیغات وسایل نقلیه عمومی نیز، 50 درصد کاربران گوشی‌های هوشمند توجه‌شان به تبلیغات  درون اتوبوس است در حالیکه تنها 35 درصد افراد معمولی به این موضوع توجه دارند.
رُی مرگان که این تحقیقات را انجام داده در نهایت گفته که توجه موبایل‌های هوشمند بیش از سایرین به محیط اطراف است و این مزیت می‌تواند به کمک کمپین‌های تبلیغاتی برندهای تجاری آید تا با ترکیب راهکارهای تبلیغات محیطی و دیجیتال بتوانند به سهم بیشتری از بازار دست یابند.
این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد توجه کسانیکه دارنده گوشی هوشمند هستند به تبلیغات پایانه‌های فرودگاهی، تاکسیرانی، استندهای خبری و بیلبوردهای سیار به ترتیب 6، 4، 2 و 1 درصد بیشتر از افراد معمولی است که این گوشی‌ها را ندارند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/060370/

Code: 060370