طرح بی‌طرفی اینترنت و پیش‌بینی اعتراض مردمی در آمریکا

منبع: Fars News
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا از تاخیر برای رای گیری در مورد بی‌طرفی اینترنت دفاع کرد و علت این امر را نگرانی مردم در مورد پیامدهای این طرح دانست.
 
 
به نقل از پی سی ورلد، بر طبق قوانین فعلی موجود در مورد بی طرفی اینترنت، ISP ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات زیرساخت حق ندارند با دریافت پول بیشتر از مالکان سایت‌های خاص خدمات بهتری به آنها بدهند. به بیان دیگر خدمات اینترنتی به مدیران سایت‌ها باید به طور یکسان به همه ارائه شود و نباید ترافیک و پهنای باند بیشتری به یک سایت خاص اختصاص یابد.
 
اما گفته می‌شود که کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا درصدد تغییر قوانین فعلی به نفع سایت‌ها و شرکت‌های بزرگ است و این امر به اعتراضات گسترده عمومی دامن زده است. با توجه به این مساله جیسکا روزن ورسل کمیسیونر کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا به همراه تام ویلر مدیر این کمیسیون از به تاخیر افتادن رای گیری در این زمینه با هدف افزایش اطلاعات مردم در مورد این طرح استقبال کرده است.
 
البته منابع مطلع می‌گویند کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا قصد ندارد در طرح اولیه خود به منظور مدیریت ترافیک اینترنت به نفع شرکت ها و سایت های پولدار تغییری ایجاد کند وصرفا قصد دارد آن را به گونه‌ای مناسب برای افکار عمومی توجیه کند. به همین علت بعید به نظر می رسد گه افکار عمومی در این زمینه اقناع شوند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/062116/

Code: 062116