پلي‌استيشن سوني هم چيني شد

منبع: موج
سوني در آخرين اقدام خود قرارداد همکاري جديدي را با برخي شرکت‌هاي چيني منعقد کرده است تا خط توليد کنسول بازي PlayStation در اين کشور راه‌اندازي شود. 
 
رسانه‌هاي محلي چين به تازگي اخباري منتشر کرده‌اند که نشان مي‌دهد اين شرکت توليدکننده محصولات الکترونيکي چگونه قصد افزايش درآمدهاي خود را دارد.
سوني در آخرين اقدام خود قرارداد همکاري جديدي را با برخي شرکت‌هاي چيني منعقد کرده است تا خط توليد کنسول بازي PlayStation در اين کشور راه‌اندازي شود.
اين قرارداد به شرکت سوني کمک مي‌کند تا بتواند بيش از ۵۰۰ ميليون کاربر چيني علاقه مند به بازي‌هاي رايانه‌اي را تحت پوشش خود قرار دهد.
در حالي که تا پيش از اين دولت چين عرضه کنسول‌هاي بازي خارجي را ممنوع کرده بود، قرارداد جديد مي‌تواند بازار جديدي را پيش‌روي سوني بگذارد و ميانگين درآمدهاي آن را به ميزان قابل ملاحظه افزايش دهد.

URL: https://www.ictna.ir/id/062432/

Code: 062432