اینستاگرام از دسترس خارج شد

در چند هفته گذشته با اجرای فیلترینگ هوشمند ، شاهد بسته شدن بسیاری از صفحات غیر اخلاقی و همچنین صفحات یازیگران و خواننده ها در اینستاگرام بودیم اما از صبح امروز هیچ یک از عکس های این صفحه اجتماعی به آی پی های ایران نمایش داده نمی شود .
 
به گزارش پارسینه در چند هفته گذشته با اجرای فیلترینگ هوشمند ، شاهد بسته شدن بسیاری از صفحات غیر اخلاقی و همچنین برخی  صفحات یازیگران و خواننده ها در اینستاگرام بودیم اما از صبح امروز هیچ یک از عکس های این صفحه اجتماعی به آی پی های ایران نمایش داده نمی شود .
 
به گزارش پارسینه هنوز علت اصلی این اتفاق مشخص نیست ، اما اکثر کاربران اینستاگرام معتقد به فیلتر شدن این سایت از داخل ایران هستند ، از سمتی نیز گفته می شود یکسان سازی سرور اینستاگرام و فیس بوک که به تازگی در حال انجام است از یک سو ، و فیلترینگ کلی فیسبوک در ایران از سمتی دیگر باعث این اتفاق شده است . اینستاگرام مدتی قبل توسط فیسبوک خراداری شده بود .

URL: https://www.ictna.ir/id/066226/

Code: 066226