آغاز فروش سرویس جدید اینترنت پرسرعت در مراکز مخابراتی تهران

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
فروش سرویس جدید پیش پرداخت ( pre paid) اینترنت پر سرعت مخابرات استان تهران از تاریخ 12 اسفند ماه در تمامی مراکز مخابراتی و یا از طریق تماس با سامانه 2020 آغاز شد.
محمد رضا بیدخام معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: این سرویس بر روی پهنای باند 512، 1و 2 مگابیت در محدوده زمانی 6 ماهه و 12 ماهه به متقاضیان ارائه می شود.
وی خاطر نشان کرد: متقاضیان استفاده سرویس پیش پرداخت می توانند با مراجعه به مرکز مخابرات محل سکونت خود، تماس با سامانه 2020 و یا سایت www.tct.ir شرکت مخابرات استان تهران نسبت به خرید اقدام کنند.
وی جدول تعرفه ها با احتساب 8 درصد ارزش افزوده رابه شرح ذیل اعلام کرد.
پهنای باند      6 ماهه  تعرفه   12 ماهه تعرفه
2 مگابیت        18 گیگا بایت    000/134/1 ریال  36 گیگا بایت    000/268/2 ریال
1 مگابیت        18 گیگا بایت    200/907 ریال    36 گیگا بایت    400/814/1 ریال
512 مگابیت      18 گیگا بایت    000/810 ریال    36 گیگا بایت    000/620/1 ریال

URL: https://www.ictna.ir/id/068048/

Code: 068048