سقوط آزاد آدرس اختصاصی ایران با یکه تازی ir در اینترنت

منبع: تسنیم
در حالیکه بیش از ۹۸ درصد سایت‌های ایرانی توسط دامنه اینترنتی ir شناخته می‌شود و روز به روز بر این سهم افزوده می‌شود اما دامنه اختصاصی "ایران" در حال سقوط آزاد است.
نگاهی بر آمارهای ارائه شده توسط مرکز ثبت دامنه‌های اینترنتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی حاکی از این است که بزرگترین پسوند آدرسی ایران در فضای جازی همچنان "ir" است و در میدان دامنه‌های اینترنتی یکه تازی می‌کند.
شاخص‌ترین دامنه سطح بالای ایران نیز به دلیل کسوت همین "ir" است که زیرشاخه‌هایی نظیر co.ir، ac.ir و... را هم دارد.
در حالیکه تاکنون 637 هزار و 238 دامنه‌ اینترنتی در کشور ثبت شده است، دامنه دات آی‌آر توانسته 98.6 درصد از سهم کل دامنه‌ها را داشته باشد.
مجموع "ir"های ثبت شده 628 هزار و 261 دامنه است اما از طرفی طبق سنوات گذشته "net.ir" نیز با سهم 0.01 درصدی از مجموع دامنه‌های ثبت شده، کمترین رنج را به خود اختصاص داده است.
دامنه co.ir مجموعا سه هزار و 441، ac.ir هزار و 593، sch.ir با اختلافی چشم‌گیر نسبت به قبلی‌ها 377، id.ir دقیقا 350، gov.ir که مشمول سازمان‌های دولتی می‌شود 330، org.ir که در ارتباط با سازمان‌های خصوصی است 308 و در نهایت دامنه بی‌فروغ net.ir چهل و یک مورد ثبتی داشته است.
در حالیکه آمارها نشان می‌دهد استقبال از دامنه‌های ایرانی روز به روز افزایش می‌یابد به گونه‌ای که تعداد دامنه‌های ثبت شده "دات ir" سال 91 با رشد دو برابری نسبت به سال 90 به شاخص صد هزار واحدی رسید.
همین رشد منجر به صعود مجموع دامنه‌های ثبتی ایران شد و در سال 92 مرز 400 هزار واحدی را پشت سر گذاشت.
سال گذشته (93) نیز این رشد تا جایی ادامه داشت که مجموع دامنه‌های ایرانی ثبت شده سقف 600 هزار واحدی را نیز در نوردید.
اما در این میان نکته قابل تأمل کاهش استقبال از دامنه اختصاصی و فارسی "ایران" که بالغ بر سه سال می‌شود در اختیار ایران قرار گرفته، است.
پسوند معتبر ایران تا حدود سه سال گذشته دات ir بود که در واقع تمامی کاربران اینترنت با وارد کردن آدرس‌های معتبر به اضافه این پسوند می‌توانستند روانه سرورهای میزبان‌ سایت‌های ایرانی شوند؛ اما با تأیید دامنه فارسی "ایران" از سوی آیکان امکان دسترسی به سرورهای ایرانی این بار با پسوندی ایرانی نیز مهیا شد.
سال 92 نزدیک به سه هزار و 523 دامنه دات ایران ثبت شده بود که این آمار در پایان سال 93 به دو هزار و 632 رسید.
اکنون نیز آمار لحظه‌ای نشان می‌دهد که تنها دو هزار و 537 دامنه ایران بیشتر ثبت نشده است.
با این حساب سال به سال از جذابیت دامنه ایران کم می‌شود و شاید دلیل چنین موضوعی فرهنگ‌سازی و تعریف ضعیف این دامنه مختص کشورمان توسط مسئولان امر بوده است.
البته این استقبال کم در صورتی اتفاق می‌افتد که جذابیت ir همچنان بالاست. تا پایان سال گذشته 618 هزار و 789 دامنه اینترنتی ثبت شده بود.

URL: https://www.ictna.ir/id/069658/

Code: 069658