تلاش دولت برای ایجاد دیتاسنترهای خصوصی

منبع: ایسنا
وزیر ارتباطات از برنامه‌های وزارت ارتباطات برای ایجاد دیتاسنترهای خصوصی خبر داد.
محمود واعظی در خصوص ایجاد دیتاسنترهای خصوصی عنوان کرد: دو هفته پیش در کمیسیون تنظیم مقررات بحث مفصلی در این زمینه داشتیم و قرار بر آن شد که در این حوزه بخش خصوصی فعال شود. 
وی با اشاره به هزینه‌های تامین پهنای باند برای افرادی که دیتاسنتر دارند، افزود: ما ساز و کاری تهیه کرده‌ایم که هزینه‌های این بخش به مراتب پایین‌تر بیاید تا برای این افراد دیتاسنترهای خصوصی ایجاد شود و ما بتوانیم تمام سایت‌هایی که در خارج از کشور میزبانی می‌شوند را به‌طور رایگان به داخل منتقل کنیم. وی یادآور شد: امنیت برای ما امری بسیار مهم است و هر چه میزان سایت‌هایی که در داخل کشور میزبانی می‌شوند، بیشتر باشد امنیت ما نیز بیشتر می‌شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/070481/

Code: 070481