با گوگل IO: گوگل یافتن محتوای مخصوص کودکان را آسان تر می کند

منبع: دیجیاتو
در میان انبوه اپلیکیشن ها و سایر محتواهایی که در گوگل پلی قرار دارد، شاید یافتن گزینه های مناسب برای کودکان، کار بسیار سختی باشد.
 
اکنون گوگل برای اینکه کار والدین را آسان تر سازد، بخشی مخصوص را در گوگل پلی راه اندازی کرده است که با استفاده از آن کاربران می توانند محتوای مناسب برای کودکان را پیدا کنند. این ابزار اپلیکیشن ها، فیلم ها و کتاب ها را برای کودکان گلچین می کند و آن ها را در یک محیط مجتمع، در اختیار والدین قرار می دهد.
 
گوگل از ابتدای سال جاری میلادی، سیستم امتیاز دهی مخصوصی را بر روی گوگل پلی پیاده سازی کرده و اکنون با استفاده از آن، عملیات گلچین محتوای مناسب کودکان را انجام می دهد. به گفته مسئولین این غول دنیای تکنولوژی، از حالا به بعد سخت گیری های بیشتری نیز بر روی اپلیکیشن هایی که قرار است وارد فروشگاه مجازی گوگل شوند، صورت می پذیرد.
 
بخش جدید مخصوص کودکان در طول هفته های آینده، به گوگل پلی اضافه خواهد شد.

URL: https://www.ictna.ir/id/070505/

Code: 070505