تحلیل خراسان از جنجال رسانه‌ای بین وزارت ارتباطات و مخابرات: دعواي زرگري براي افزايش قيمت‌ها

نويسنده: وحيد‌‌‌‌ صفايي- بایت خراسان : انتشار خبر افزايش ناگهاني تعرفه‌هاي مکالمه با تلفن ثابت به وسيله رسانه وابسته به مالک شرکت مخابرات، به سرعت توجه زيادي به خود جلب کرد و البته به همان سرعت نيز تکذيب شد. جالب اين جاست که علاوه بر اين که رگولاتوري به عنوان بازوي قانوني قيمت گذاري بر تعرفه‌هاي مخابراتي اين موضوع را تکذيب کرده است، شرکت مخابرات نيز آن را رد کرده و احتمال صحت آن را به دليل کم بودن افزايش تعرفه‌ها صفر دانسته است! وقتي همگان اين خبر را تکذيب مي‌کنند، مي‌توان اين طور برداشت کرد که انتشار اين خبر، نوعي شيطنت رسانه‌اي بوده است که حداقل منفعت آن، ايجاد آمادگي در ميان افکار عمومي براي افزايش چشم‌گير تعرفه‌هاي مخابراتي و مکالمه تلفن ثابت است.
 
پيش از اين، شرکت مخابرات بسته پيشنهادي خود براي افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت را به وزارت ارتباطات ارائه کرده است اما وزير ارتباطات، بررسي اين بسته پيشنهادي را به ارائه طرح توسعه شرکت مخابرات منوط دانسته و عنوان کرده است تا زماني که طرح توسعه اين شرکت (که بايد شامل زمانبندي، ضمانت اجرا و امضاي هيئت مديره اين شرکت باشد) ارائه نشود، افزايش تعرفه‌ها مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.
 
در ميان همه اين خبرها، به نظر مي‌رسد که از نقطه نظر صاحبان خبر (چه شرکت مخابرات و چه وزارت ارتباطات) افزايش تعرفه‌هاي مکالمه با تلفن ثابت امري محتوم و قطعي است و افزايش تعرفه قيمت مکالمه در سال گذشته، انتظار شرکت مخابرات را برآورده نکرده! و البته اين عبارت به شکل عين به عين، از طرف مسئولان شرکت مخابرات عنوان شده است.
 
شرکت مخابرات سودده‌ترين شرکت ارتباطي در سراسر کشور است. سهام اين شرکت، ارزشمندترين سهام در ميان شرکت‌هاي خصوصي ايراني است و البته هيچ يک از سهام داران اين شرکت حاضر به فروش سهام خود نيستند. کافي است بلوک کوچکي از سهام اين شرکت در بورس قرار گيرد تا در کمتر از آني هزاران نفر براي خريد اين سهام صف بکشند. همه اين ها يک معني روشن دارد و آن اين است که شرکت مخابرات براي سهام داران خود اسکناس چاپ مي‌کند!
 
با اين وجود با مقايسه با تعرفه‌هاي جهاني، اين شرکت هميشه بهانه‌اي به ظاهر منطقي براي درخواست افزايش تعرفه داشته است. به سبب کاهش ارزش ريال در چند سال‌ گذشته، برخي تعرفه‌هاي مخابراتي در ايران با قيمت ريالي پس از تبديل به قيمت دلاري، ارزان‌تر از ديگر نقاط جهان به نظر رسيد در حالي که در بيشتر کشورهاي جهان به طور ميانگين، هزينه مکالمه با تلفن ثابت در يک دهه گذشته سيري کاملا نزولي را پشت سر گذاشته است. در واقع آن چه در عمل مسبب افزايش تعرفه مکالمه شده و مي‌شود، تورم صرف است بي‌آن‌که سر سوزني به کيفيت خدمات مخابراتي تلفن ثابت افزوده شده باشد.
 
وزارت ارتباطات نيز با وجود شرط و شروط‌ براي افزايش تعرفه مخابرات، يکي از ذي نفع‌هاي اصلي افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت است و از اين رو، بدون شک در نهايت به افزايش تعرفه‌ها راي مثبت خواهد داد.
 
اجراي طرح همکدي که به افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي منتهي شد، يکي از طرح‌هايي است که جز در چند استان کوچک و با تراکم جمعيتي بالا، تنها سبب افزايش هزينه‌ها براي مشترکان خواهد بود. ممکن است طرح همکدي در استان‌هاي شمالي کشور يا استان تهران که رفت و آمد ميان شهرها به مراتب بيشتر است، به کاهش درآمدهاي شرکت مخابرات منتهي شود اما در استان‌هاي بزرگي مانند خراسان، اصفهان، کرمان و يزد، اين طرح تنها به افزايش تعرفه شرکت مخابرات منتهي مي‌شود.
 
با اين وجود شرکت مخابرات هميشه مدعي است که تعرفه‌ها بايد افزايش يابد و مردم هميشه بايد هزينه ناتواني مسئولان شرکت مخابرات در افزايش درآمد از پتانسيل بسيار بالاي اين شرکت را پرداخت کنند.

URL: https://www.ictna.ir/id/071150/

Code: 071150