دو برابر شدن ظرفیت شبکه زیرساخت مخابرات استان تهران

منبع: شرکت مخابرات ایران
مهندس صیدی ، مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در مراسم افتتاح پروژه های مخابرات استان تهران اعلام کرد ، با افتتاح شبکه  OTN  ظرفیت شبکه ، زیرساخت مخابرات استان تهران و البرز دو برابر می شود .  
 
 
مهندس صیدی ، مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در مراسم افتتاح پروژه های مخابرات استان تهران اعلام کرد ، با افتتاح شبکه  OTN  ظرفیت شبکه ، زیرساخت مخابرات استان تهران و البرز دو برابر می شود .
 
مهندس صیدی در این مراسم با اشاره به شعار سال ، همدلی و همزبانی برای ارائه خدمات بهتر با استفاده از منابع موجود در شرکت مخابرات استان تهران را مهمترین هدف در سال جاری دانست . 
 
 مهندس صیدی با بیان اینکه در حوزه تلفن ثابت در کشور باید تصمیمات مدیریتی وکلان اتخاذ شود ، افزود: میانگین رشد در آمد از سال 88 تا سال 93 در مخابرات تهران کاهش یافته است .این درحالی است که در پنج سال بعد از خصوصی سازی نسبت به پنج سال قبل از آن ، میزان سرمایه گذاری انجام شده نزدیک به دو برابر شده است .
 
مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه شرکت مخابرات استان تهران به دو استان تهران و البرز در کشور خدمات ارائه می دهد ادامه داد: درآمد مکالمات ثابت به ثابت در خارج و داخل استان بعد از طرح همکد سازی کاهش یافته است .
 
وی افزود : میانگین هزینه تمام شده یک خط ثابت در استان تهران ، نزدیک به ده میلیون ریال است ، درحالی که قیمت فروش یک خط ثابت ، فقط پانصد هزار ریال است .
 
مهندس صیدی ، ضرورت توسعه و نوسازی  لایه دسترسی شبکه را نیز مطرح کرد و افزود : رویکرد تکامل شبکه دسترسی بدین منظور در شرکت مخابرات تهران طراحی شده است .
 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران ، تکمیل شبکه  OTNرا مهم ترین پروژه در این مراسم دانست و خاطر نشان کرد: شبکه OTN ، شبکه زیرساخت مخابرات تهران و البرز است و با افتتاح این شبکه ، ظرفیت شبکه انتقال دراستان تهران و البرز به دو برابر رسید و پهنای باند لازم شبکه ی نسل سوم و چهارم تامین می شود .
 
وی در پایان گفت : پروژه بهبود خدمات رسانی و پشتیبانی مشترکان اینترنت پرسرعت و کاهش زمان و مدت انتظار به کمتر از سه دقیقه نیز امروز مورد بهره برداری قرار می گیرد . 

URL: https://www.ictna.ir/id/071198/

Code: 071198