پروانه دو شرکت بزرگ اینترنتی لغو شد

منبع: تسنیم
وزیر ارتباطات به شکلی سر بسته خبر از بسته شدن یکی از شرکت‌های PAP (شرکت‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها) داد اما آن شرکت کدامیک از 11 بازیگر این عرصه بود؟
 
تا پیش از پایان اعتبار پروانه شرکت‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها (ارائه کنندگان دارای مجوز خدمات نقطه دسترسی انتهائی) در سال 82 دقیقا 11 شرکت دارنده این پروانه بودند و در کشور فعالیت می‌کردند.
 
اصطلاحا به شرکت‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها، PAP یا ندا گفته می‌شود.
 
معمولا شرکت‌های ندا تجربه ارتباط مستقیم با کاربران خانگی را ندارند و سرویس‌های خود را در قالب همکاری و اجاره پورت‌های فعال مخابراتی به دیگر شرکت‌ها، در اختیار مردم می‌گذارند.
 
پیش از اتمام اعتبار پروانه شرکت‌های ندا، اسامی یازده شرکت در سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دیده می‌شد که به شرح 1.پیشگامان توسعه ارتباطات (شرکت پیشگامان کویر یزد)، 2. شرکت کارا امین ارتباط، 3. شرکت داده گستر عصر نوین، 4. شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، 5. شرکت لایزر، 6. شرکت انتقال داده‌های رهام پارس (شرکت گسترش ارتباطات تامین)، 7. شرکت داده پردازی فن‌آوا، 8. شرکت انتقال داده‌های نداگستر صبا (شرکت پرورش داده‌ها)، 9. شرکت پارسان لین، 10. شرکت آریا رسانه تدبیر و 11. شرکت عصر انتقال داده‌‌ها بود.
 
با توجه به اینکه پروانه شرکت‌های PAP سال 82 پایان یافته بود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه انها را یک سال دیگر تمدید کرد تا بتواند اصول حاکم بر پروانه آنها را مورد بازنگری قرار دهد و چارچوبی جدید لحاظ کند.
 
اما با توجه به اینکه کار تصویب اصول مربوط به پروانه‌ها کمی از حد مورد نظر وزارت ارتباطات بیشتر شد، بار دیگر پروانه این شرکت‌ها تا تاریخ 24 خرداد ماه سال جاری تمدید شد که در واقع اکنون 15 روز است از اعتبار پروانه‌های PAPها گذشته است.
 
اصول جدید پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP) می‌گوید که تمامی دارندگان پروانه‌های PSTN، PAP و ISDP که متقاضی دریافت پروانه FCP هستند، از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور تا سه ماه پس از تاریخ تصویب اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات ارتباطی(Servco.) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مهلت خواهند داشت تا مطابق ضوابط و شرایط اعلامی در مصوبات کمیسیون از جمله این مصوبه، برای دریافت پروانه، درخواست رسمی و مکتوب خود را به همراه مدارک و مستندات لازم به سازمان ارایه نمایند.
 
در صورتیکه دارندگان پروانه‌های PAP و PSTN که شرایط دریافت پروانه را نداشته یا مایل به دریافت آن با هیچیک از شرایط و تبصره‌ها نباشند، می‌توانند با شرایط اعلام شده در پروانه‌های موجود (PAP و PSTN) و بدون امکان توسعه، به فعالیت خود ادامه دهند و البته باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور اولین پروانه، شبکه خود را جمع‌آوری و نسبت به تسویه حساب با مشترکان خود اقدام کنند.
 
بنابراین شرکت‌های PAP کنونی تنها یک راه برای بقا دارند و آن اینکه درخواست پروانه FCP با شرایط مربوط به مصوبه آن دهند.
 
علی ای حال، در آخرین تمدید پروانه شرکت‌های PAP تا پیش از تصویب اصول FCP، نام دو شرکت PAP دیگر دیده نمی‌شود.
 
عنوان شرکت‌های لایزر و کارا امین ارتباط دیگر در میان PAPها نیست.

URL: https://www.ictna.ir/id/071604/

Code: 071604