خداحافظی غیابی انتظاری از دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی+تصویر نامه

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
دبیر شورای عالی فضای مجازی بصورت غیابی طی نامه ای از همکاران خود خداحافظی کرد.
 
 
صبح امروز خبری مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی با دولت بدون دعوت از دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی محمدحسن انتظاری منتشر شد که عدم حضور دبیر فعلی شورا خلاف آیین نامه است.
 
در پی این تصمیم که خلاف آیین‌نامه دفتر رئیس جمهوری، مبنی بر عدم دعوت محمدحسن انتظاری، دبیر فعلی شورای‌عالی فضای مجازی به جلسه امروز شورا، انتظاری متنی را در همین زمینه منتشر کرد و از همکاران خود در مرکز ملی فضای مجازی خداحافظی کرد.
 
نامه مورد نظر بدین شرح است:
 
خداحافظی غیابی انتظاری

URL: https://www.ictna.ir/id/073358/

Code: 073358