البرز پایلوت توسعه دولت الکترونیک شد

منبع: ایسنا
رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان البرز به عنوان پایلوت برای توسعه دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزها در بخش کشاورزی می‌شود که بالغ بر 130 نوع مجوز است.
 
کریم احمدی در نشست مسوولان استانی با رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی که در خصوص اجرای دولت الکترونیک در روستاها برگزار شد، گفت: استقرار زیر ساخت‌های مناسب شبکه ارتباط داده ای در سطح وزارت به منظور در اختیار قرار دادن خدمات اینترنتی و توسعه شبکه اینترنت در مراکز خدمات کشاورزی در سطح روستاها از اهداف وزارت کشاورزی است.
 
وی توسعه نیافتگی فناوری اطلاعات را یکی از معضلات اساسی کشور برشمرد و افزود: برای جلوگیری از فساد اقتصادی، باید به سمت تحقق کامل دولت الکترونیک پیش برویم و بنا بر سند چشم‌انداز در زیرساختهای ارتباطی باید به ضریب 0.56 برسیم.
 
احمدی به راه اندازی درگاه الکترونیک در بخش‌های ارزی، تجاری، کشاورزی، دارو، سلامت اشاره کرد و یادآورشد: درگاه کشاورزی یکی از درگاههای مهم در نظر گرفته شده است.
 
وی ادامه داد: دولت الکترونیک به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حکومت و فراهم کردن زمینه لازم برای تحقق بهینه برنامه‌ها است.
 
احمدی گفت: چگونکی توسعه دولت الکترونیک در سطح وزارت جهاد کشاورزی و به طبع آن در استان البرز در چندین محور را در اولویت کاری خود قرار دادیم.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان البرز به دلیل نزدیکی به تهران به عنوان پایلوت برای توسعه دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزها در بخش کشاورزی می‌شود و به مرور در استان عملیاتی شده و به سایر استان توسعه بدهیم.
 
وی ادامه داد: چگونگی توسعه زیر ساخت مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات رسانی بهتر به کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت و توسعه زیر ساخت‌ها در استان از طریق وزارت فناوری اطلاعات در عرصه اینترنت به روستاها در اولویت وزارتخانه قرار دارد.
 
احمدی در پایان گفت: خدمات بیشتر به بهره برداران کشاورزی باعث کاهش مراجعات و صرفه جویی در زمان و امکان ارائه خدمات بهتر می‌شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/074111/

Code: 074111