رشد ارزش سهام مخابرات و همراه اول در بورس

منبع: شرکت مخابرات تهران
شركت‌های همراه اول و مخابرات ایران، عناوین دومین و سومین شركت‌های بزرگ بورس را به‌خود اختصاص داده‌اند. ارزش سهام این دو شركت، به‌دلیل رشد قیمت‌ها در بورس، به‌ترتیب به سطح 14500و 13200میلیارد تومان رسیده است.
 
همزمان با صعود شاخص‌های بورس جدول ترکیب بزرگان بورس دچار تغییر شد و ارزش سهام ۱۰شرکت بزرگ از مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۶ میلیارد دلار عبور کرد، این شرکت‌ها در حال حاضر ۴۰ درصد از بورس را در اختیار دارند.
 
نشانه‌های این صعود در فهرست شركت‌های بورس نمایان است به‌طوری كه براساس آمار ارزش سهام شركت هلدینگ خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین شركت ایران در این مدت 10هزار میلیارد تومان رشد كرده است.این شركت كه چند سال پیش وارد بورس تهران شد متشكل از 15شركت بزرگ پتروشیمی ایران است و هدف از تاسیس آن، رقابت با شركت بزرگ تولید‌كننده محصولات پتروشیمی عربستان یعنی سابیك عربستان است.
 
بعد از این شركت، شركت‌های همراه اول و مخابرات در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند و فعلا عناوین دومین و سومین شركت‌های بزرگ بورس را به‌خود اختصاص داده‌اند. ارزش سهام این دو شركت نیز به‌دلیل رشد قیمت‌ها در بورس به‌ترتیب به سطح 14500و 13200میلیارد تومان رسیده است. در گذشته و در غیاب هلدینگ خلیج‌فارس مدت‌ها عنوان بزرگ‌ترین شركت بورس در اختیار فولاد مباركه اصفهان و ملی صنایع مس بود.
 
ركود موجود در بورس تهران در طول 2سال گذشته كه تحت‌تأثیر تحولات سیاسی و ركود اقتصادی رخ داده بود منجربه كاهش شدید ارزش سهام این شركت شد به‌طوری كه ارزش سهام این شركت كه قبل از وقوع ركود به سطح 52هزار میلیارد تومان هم رسیده بود تحت‌تأثیر ركود به سطح 20هزار میلیارد تومان كاهش یافت اما در مبادلات روز گذشته به فاصله 45روز از سپری شدن زمان آغاز برجام ارزش سهام این شركت به سطح 31هزار میلیارد تومان بازگشت.
 
در شرایطی كه ظرف چند سال گذشته سهام هیچ شركت بزرگی وارد بورس نشده است همزمان با رشد شاخص‌های بورس 40درصد بورس در اختیار 10شركت بزرگ قرار گرفت. سهام پتروشیمی فجر به تازگی در بورس عرضه شد اما مدت‌هاست برنامه پذیرش و عرضه سهام شركت‌های جدید در بورس و فرابورس متوقف شده است.
 
این در حالی است كه از برنامه‌های بازاریابی و پذیرش سهام در بورس و فرابورس اطلاعاتی در دست نیست. در چنین شرایط و درحالی‌كه ارزش سهام شركت‌های بورس در 2سال گذشته تحت‌تأثیر ركود با كاهش مواجه شده بود همزمان با رشد شاخص‌ها ارزش سهام شركت‌ها به‌ویژه شركت‌های بزرگ در حال افزایش است.
 
در حال حاضر پس این سه شركت كه رتبه‌های نخست جدول بزرگان بورس را به‌خود اختصاص داده‌اند شركت‌های سرمایه‌گذاری‌غدیر‌، سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین، كشتیرانی جمهوری اسلامی، فولادمباركه اصفهان، گسترش نفت وگازپارسیان، پتروشیمی جم وبانك ملت به‌ترتیب در رتبه‌های سوم تا دهم بزرگ‌ترین شركت‌های بورس قرار گرفته‌اند. ارزش سهام همه این شركت‌ها در طول چند روز گذشته از مرز 10هزار میلیارد تومان عبور كرده است

URL: https://www.ictna.ir/id/076358/

Code: 076358