اولین همایش ملی امنیت سامانه‌های هوشمند همراه برگزار می‌شود

منبع: شرکت مخابرات ایران
همایش ملی امنیت سامانه‌های هوشمند همراه توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران در ۲۳-۲۲ تیرماه ۱۳۹۵ برگزار می‌شود.
 
هدف این همایش ایجاد محفل برجسته علمی و محیطی جهت تبادل نظر علمی، فنی و ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی توسط پژوهشگران، دانشگاهیان، صنعت، اپراتورها، سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمینه امنیت سامانه‌های هوشمند همراه است که برای نخستین بار در ایران برگزار خواهد شد.
 
امنیت سامانه‌های هوشمند همراه دارای مولفه‌هایی نظیر سامانه‌های هوشمند همراه (سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه)، کاربران، توسعه دهندگان برنامه‌های کاربردی و بازارهای توزیع است.
 
نقش حاکمیت در فضای رو به گسترش استفاده از سامانه‌های هوشمند و مسئولیت توسعه دهندگان و توزیع کنندگان در تولید و توزیع برنامه‌های کاربردی به صورت امن باید به روشنی تعیین گردد.
 
کمیته علمی این همایش درصدد است با برگزاری نشست‌های علمی- تخصصی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی (درس کوتاه)، برگزاری میزگردهای علمی و نمایشگاه، علاقمندان را با آخرین دستاوردهای دانش فنی و چالش‌های مرتبط با زمینه‌های مختلف امنیتی سامانه‌های هوشمند همراه آشنا سازد.

URL: https://www.ictna.ir/id/077870/

Code: 077870