وضعیت همراه اول، ایرانسل و رایتل در همکاری با اپراتورهای خارجی

منبع: تسنیم
برای آگاهی از میزان پوشش‌دهی آنتن اپراتورها در خارج از کشور، باید به جداول میزان رومینگ آنها سر زد تا از وضعیت مطلع شد.
 
نگاهی به وضعیت آمار و ارقام حوزه ارتباطات در بخش روابط بین‌الملل نشان می‌دهد تا پایان سه ماهه سوم سال جاری اپراتور اول ارتباطی با 272 اپراتور خارجی در بخش ارتباطات همراه دائمی و 54 اپراتور خارجی در بخش ارتباطات همراه اعتباری داشته است.
 
قرارداد رومینگ شرکت ارتباطات سیار با کشورها نیز در بخش دائمی و اعتباری به ترتیب با 114 و 32 کشور بوده است.
 
اپراتور دوم ارتباطی نیز در بخش‌های دائمی، اعتباری و دیتا به ترتیب با 164، 81 و 125 کشور قرارداد رومینگ داشته است.
 
به صورت جزیی‌تر، ایرانسل با 422 اپراتور خارجی در زمینه سیم‌کارت‌های دائمی، 139 و 318 اپراتور خارجی در زمینه سیم‌کارت‌های اعتباری و دیتا قرارداد رومینگ دارد.
 
شرکت خدمات ارتباطی رایـتل هم کلا 80 قرارداد رومینگ با کشورها در زمینه دائمی و اعتباری دارد.
 
با نگاهی به این آمار وضعیت پوشش اپراتورها در حوزه بین‌الملل و ضریب نفوذ آنها در بخش رومینگ خارجی مشخص می‌شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/080446/

Code: 080446