اعتراض رحماندوست به استفاده از عنوان «صد دانه یاقوت»

منبع: ایسنا
مصطفی رحماندوست نسبت به درج سامانه‌ای با عنوان «صد دانه یاقوت» در فیش‌های قبض تلفن ابراز ناخرسندی کرد.
 
این شاعر کودکان و نوجوانان که شاعر این شعر معروف کتاب درسی است، در حاشیه مراسمی در برنامه‌ کاروان کتاب در تبریز گفت: «صد دانه یاقوت» صاحبی دارد و بدون اجازه گرفتن از او نباید از این عنوان که با حسی نوستالژیک همراه است استفاده کرد.
 
او در عین حال متذکر شد: البته مطمئنم که اعتراضم در این زمینه پاسخی نخواهد داشت؛ اما به شدت از این موضوع ناخرسندم.

URL: https://www.ictna.ir/id/081719/

Code: 081719